Czy można sporządzić testament w formie ustnej?

Testament ustny jest jedną z form testamentów szczególnych. Oznacza to, że można ten testament sporządzić jedynie w szczególnych okolicznościach. Do tych szczególnych okoliczności zalicza się: istnienie obawy rychłej śmierci spadkodawcy albo przypadek, gdy wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu (holograficznego – pisemnego, notarialnego, allograficznego) jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Czytaj dalej

Alimenty na małżonka w czasie trwania małżeństwa

Przepisy o obowiązku alimentacyjnym wskazują, kto jest obciążony obowiązkiem dostarczania środków utrzymania i na czyją rzecz. W przypadku małżonków również mamy do czynienia z istnieniem obowiązku alimentacyjnego. Obciążeni są nim małżonkowie względem siebie nawzajem.

Czytaj dalej