Kiedy ustaje małżeństwo?

Kiedy ustaje małżeństwo?

O ustaniu małżeństwa mówimy, gdy jeden z małżonków umiera, zostaje uznany za zmarłego albo gdy sąd orzeknie rozwód pomiędzy małżonkami.

Uznanie za zmarłego

W przypadku uznania jednego z małżonków za zmarłego uznaje się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci. Istotnym jest, że w razie zawarcia przez drugiego małżonka nowego małżeństwa po uznaniu małżonka za zmarłego, nowy związek nie może być unieważniony z tego powodu, że małżonek, który został uznany za zmarłego żyje albo że jego śmierć nastąpiła w innej chwili niż wynika to z orzeczenia o uznaniu zmarłego. Jest tak tylko wtedy, gdy strony nowego związku małżeńskiego w chwili jego zawierania nie wiedziały o tym, że małżonek, który został uznany za zmarłego, pozostaje przy życiu.

Śmierć jednego z małżonków

Nie zostało to wyrażone wprost w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że śmierć jednego z małżonków skutkuje ustaniem małżeństwa. W tej sytuacji ustanie małżeństwa ma miejsce w chwili śmierci jednego z małżonków, a śmierć potwierdza akt zgonu.

Rozwód

Orzeczenie rozwodu również powoduje ustanie związku małżeńskiego. Następuje ono z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Przeczytaj również: jeżeli chcesz wiedzieć, jakie, oprócz ustania małżeństwa są skutki rozwodu, zobacz nasz artykuł Konsekwencje prawne rozwodu.

Ustalenie nieistnienie związku małżeńskiego

Ustania małżeństwa nie można mylić z ustaleniem nieistnienia związku małżeńskiego. O nieistnieniu związku małżeńskiego mówimy, gdy uznajemy, że związek ten nie został nigdy skutecznie zawarty. Natomiast w przypadku ustania małżeństwa nie kwestionuje się tego, że zostało ono zawarte.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o rozwód? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 55-56 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 10 lutego 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.