Rozstrzygnięcia zawarte w orzeczeniu o separacji

Rozstrzygnięcia zawarte w orzeczeniu o separacji

Każdy z małżonków, jeżeli nastąpił zupełny (ale nie trwały) rozkład pożycia, może wystąpić do sądu z żądaniem orzeczenia separacji.

Sąd po rozpoznaniu sprawy wydaje orzeczenie o separacji. Jeżeli małżonkowie złożyli zgodne żądanie, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. Jeżeli sąd nie orzeknie o winie, następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków winy nie ponosił.

Elementy wydanego przez sąd orzeczenia separacji są takie, jak w przypadku wyroku rozwodowego. Gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd w wyroku podejmuje decyzję, który z nich będzie posiadał nad nimi władzę rodzicielską, któremu z nich zostanie ona ograniczona bądź odebrana (sąd może pozostawić też władzę rodzicielską obojgu małżonków), z którym z małżonków małoletnie dzieci będą mieszkać oraz w jakim stopniu każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich, czyli ustala wysokość alimentów. Sąd ustala też kontakty drugiego małżonka z małoletnimi dziećmi. Naturalnie, w sytuacji, gdy małżonkowie osiągają porozumienie co do dalszego wychowywania małoletnich dzieci i sprawowania nad nimi opieki, to sąd może odstąpić od orzekania o władzy rodzicielskiej i kontaktach. W takim przypadku strony zgodnie zawierają porozumienie rodzicielskie.

Sąd orzekając separację określa sposób korzystania ze wspólnego mieszkania. Na wniosek jednej ze stron, o ile nie przyczyni się to do nadmiernej zwłoki w postępowaniu, sąd może w wyroku dokonać podziału majątku wspólnego małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o rozwód lub separację? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 57, 58, 61(3) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 8 września 2023 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.