Kontakty z dzieckiem osób innych niż rodzice i dziadkowie

W pierwszej kolejności prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów łączy rodziców i dzieci. Oprócz tego, prawo utrzymywania kontaktów z dzieckiem mają także dziadkowie, rodzeństwo dziecka, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, jeżeli sprawowały nad dzieckiem pieczę przez dłuższy czas.

Czytaj dalej

Dział spadku, a przyznanie spadkobiercom przedmiotów w testamencie

Niejednokrotnie zdarza się, że w testamencie spadkodawca wymienia poszczególne składniki spadku i wskazuje, jakiemu spadkobiercy mają przypaść. Co, jeżeli spadkodawca w taki sposób wymieni niemal wszystko co wchodzi w skład spadku? Jaki wpływ takie rozporządzenie ma na dział spadku?

Czytaj dalej