Zmiany dla spadkobierców – nowe przesłanki niegodności dziedziczenia

Zmiany dla spadkobierców – nowe przesłanki niegodności dziedziczenia

W dniu 15 listopada 2023 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące prawa spadkowego, m.in. w zakresie niegodności dziedziczenia.

W świetle dotychczas obowiązujących przepisów spadkobierca mógł zostać uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

W nowelizacji dodane zostały dwie nowe przesłanki. Dotyczą sytuacji, w której to spadkobierca może zostać uznany za niegodnego, jeśli:

  • uporczywie uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową;
  • uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

Warto pamiętać, że uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

Wyżej wskazane zmiany będą miały zastosowanie do spadków otwartych po dniu wejścia w życie ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy spadkowej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 928 oraz 929 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

Stan prawny na dzień 27 marca 2024 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Autor: apl. adw. Maciej Grobelny

Maciej Grobelny

Maciej Grobelny

Aplikant adwokacki w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu WSB Merito, stacjonarnych studiów prawa (magisterium) oraz prawa w biznesie (licencjat). W listopadzie 2020 roku zdał egzamin przed Komisją egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Wspólnik i Członek Zarządu Bespoke Broker Sp. z o.o. Od stycznia 2024 roku aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, starosta roku, Członek Rady Aplikantów Adwokackich. Interesuje się ekonomią, muzyką filmową, w wolnym czasie gra na gitarze.