Ile wynosi opłata w sprawie o zmianę albo o uchylenie alimentów?

Wnosząc do sądu pismo, należy pamiętać, że może ono podlegać opłacie. Naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, ile wynosi opłata od pisma czy też jest ono zwolnione od opłat. Informacje na ww. temat znajdziemy w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które określają, m.in., wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, czy też zasady zwalniania od kosztów oraz umarzania kosztów sądowych.

Czytaj dalej

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

W większości przypadków małżonkowie nie ustanawiają rozdzielności majątkowej, co wiąże się z funkcjonowaniem w ich małżeństwie wspólności majątkowej – nazywanej również wspólnością ustawową, która powstaje z chwilą zawarcia przez nich małżeństwa.

Czytaj dalej