Ile wynosi opłata w sprawie o zmianę albo o uchylenie alimentów?

Wnosząc do sądu pismo, należy pamiętać, że może ono podlegać opłacie. Naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, ile wynosi opłata od pisma czy też jest ono zwolnione od opłat. Informacje na ww. temat znajdziemy w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które określają, m.in., wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, czy też zasady zwalniania od kosztów oraz umarzania kosztów sądowych.

Czytaj dalej

Alimenty na małżonka w czasie trwania małżeństwa

Przepisy o obowiązku alimentacyjnym wskazują, kto jest obciążony obowiązkiem dostarczania środków utrzymania i na czyją rzecz. W przypadku małżonków również mamy do czynienia z istnieniem obowiązku alimentacyjnego. Obciążeni są nim małżonkowie względem siebie nawzajem.

Czytaj dalej