Jak uznać ojcostwo?

Jak uznać ojcostwo?

Uznanie ojcostwa jest jednym ze sposobów ustalenia ojcostwa. Może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, nie toczy się jednocześnie sprawa o ustalenie ojcostwa, a dziecko nie osiągnęło jeszcze pełnoletniości.

Koniecznym dla uznania ojcostwa jest by mężczyzna, od którego dziecko podchodzi, oświadczył przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka. Matka dziecka musi jednocześnie, albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, potwierdzić ten fakt, tj. że jest on ojcem dziecka (art. 73 § 1 k.r.o.).

Uznanie ojcostwa może także nastąpić przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula – jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice bądź jedno z nich są obywatelami polskimi (art. 73 § 4 k.r.o.).

Jeżeli matka potwierdzi fakt pochodzenia dziecka od danego mężczyzny, uznanie ojcostwa następuje w dniu złożenia przez mężczyznę oświadczenia o uznaniu ojcostwa. Niezłożenie stosowanego oświadczenia przez matkę dziecka w wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych, co oznacza, że nie następuje uznanie ojcostwa.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o władzę rodzicielską lub kontakty z dziećmi? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 73 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Stan prawny na dzień 9 lipca 2024 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Autor: Anna Filipiak.

adwokat Marcin Stachowiak

adwokat Marcin Stachowiak

Marcin Stachowiak – adwokat. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2012 r., członek Komisji Wizerunkowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz zespołu ds. inicjatyw społecznych ORA w Poznaniu.Prowadzący przedmioty prawo europejskie ustrojowe, przygotowanie do aplikacji oraz prawo cywilne - część ogólna w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym oraz procedurą karną. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w problematyce tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego.