Jak uregulować kontakty

Jak uregulować kontakty?

Z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika prawo oraz obowiązek utrzymywania kontaktów rodziców i dzieci.  Możliwość spotkań z obojgiem rodziców jest również kluczową kwestią dla prawidłowego rozwoju dziecka. Jak uregulować kontakty aby były czytelne i możliwe do wykonania?

Kontakty z dzieckiem w świetle polskiego prawa

Polskie ustawodawstwo reguluje kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej i wskazuje na sposoby wykonywania kontaktów z dzieckiem. Niezależnie od zakresu władzy rodzicielskiej, każdy z rodziców oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem to szeroki wachlarz czynności, do których w głównej mierze należą przebywanie z dzieckiem, tj. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu oraz bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z różnorodnych środków komunikowania się na odległość, uwzględniając w tym komunikację elektroniczną.

Kontakty a rozwód

W przypadku rozwodu rodziców, dzieci najczęściej mieszkają z jednym z nich. Najlepiej, gdy w takiej sytuacji rodzice potrafią samodzielnie i zgodnie ustalić swoje wzajemne kontakty z dziećmi. Jeżeli jednak nie mogą dojść do porozumienia w tym zakresie i utrudniają sobie wzajemny kontakt z dziećmi, to zasadne będzie zawarcie wniosku o uregulowanie kontaktów już w pozwie o rozwód, w odpowiedzi na pozew o rozwód lub dalszym piśmie procesowym. Jeśli do nieporozumień przy wykonywaniu kontaktów dojdzie po uzyskaniu prawomocnego rozwodu, możliwe jest złożenie wniosku o uregulowanie kontaktów do Sądu Rejonowego.

Przeczytaj równieżjeżeli chcesz wiedzieć, jaka jest opłata od wniosku o uregulowanie kontaktów, zobacz również nasz artykuł: Opłata od wniosku o uregulowanie kontaktów

Wniosek o uregulowanie kontaktów

We wniosku należy podać w jaki sposób kontakty miałyby przebiegać, w jakich dniach oraz godzinach (szczegółowy opis kontaktów). Dobrze jest uregulować kontakty z dziećmi nie tylko tygodniach roboczych, ale także wskazać, jak one będą się odbywały w okresach wakacyjnych – ferie zimowe, ferie letnie, a także dniach świątecznych – Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, inne dni ustawowo wolne od pracy. Koniecznie należy też we wniosku napisać, czy kontakty będą realizowane w miejscu zamieszkania/pobytu dziecka, czy też rodzic będzie miał prawo zabierać je ze sobą.

Czy możliwa jest zmiana sposobu uregulowania kontaktów?

Sądowe uregulowanie kontaktów nie jest ostateczne. Gdy sytuacja po stronie rodzica lub dziecka ulegnie zmianie uzasadniającej zmianę orzeczonego sposobu kontaktów, można złożyć wniosek o zmianę kontaktów.

Egzekucja kontaktów

W przypadku, gdy pomimo uregulowanych kontaktów jeden z rodziców utrudnia ich realizację, ograniczając kontakt z dzieckiem, to możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty.

Przeczytaj równieżjeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób doprowadzić do przymusowego realizowania kontaktów, w przypadku ich niewykonywania przez jednego z rodziców, zobacz również nasz artykuł: Egzekucja kontaktów

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o władzę rodzicielską lub kontakty z dziećmi? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 113, 1131 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 16 sierpnia 2022 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.