Kontakty z dzieckiem osób innych niż rodzice i dziadkowie

W pierwszej kolejności prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów łączy rodziców i dzieci. Oprócz tego, prawo utrzymywania kontaktów z dzieckiem mają także dziadkowie, rodzeństwo dziecka, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, jeżeli sprawowały nad dzieckiem pieczę przez dłuższy czas.

Czytaj dalej

Co zawrzeć w porozumieniu rodzicielskim?

Porozumienie rodzicielskie to pisemne ustalenie zawierane przez rodziców, którzy mają wspólne małoletnie dzieci, ale z różnych względów nie sprawują nad nimi opieki wspólnie, np. są po lub w trakcie rozwodu. Możliwe jest rozstrzygnięcie w nim o wszystkich istotnych kwestiach dot. wspólnych małoletnich dzieci.

Czytaj dalej