Jak podwyższyć alimenty?

Jak podwyższyć alimenty?

Oczywistym jest, że potrzeby naszych dzieci z biegiem lat się zmieniają, a co za tym idzie zmieniają się koszty ich utrzymania. Skutkiem tego jest, że alimenty ustalone wiele lat wcześniej mogą już nie wystarczyć na zaspokojenie wszystkich usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które, na przykład, zaczęło już studiować. Czy w takiej sytuacji możliwe jest podwyższenie alimentów? 

Przeczytaj również: jeżeli masz problem z obliczeniem konkretnej kwoty alimentów, lub nie wiesz na co składają się usprawiedliwione potrzeby dziecka, zobacz nasz artykuł Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?
Podstawa prawna

Rozwiązaniem tego problemu jest pozew o podwyższenie alimentów. Możliwość taką daje art. 138 kro, zgodnie z którym „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Jak widać możemy żądać zmiany nie tylko wyroku zasądzającego alimenty, ale także zawartej z drugim rodzicem ugody.

Przeczytaj również: przepis art. 138 kro jest także podstawą do obniżenia alimentów, zobacz nasz artykuł Jak obniżyć alimenty?
Przesłanki powództwa o podwyższenie alimentów

Podstawową przesłanką, od której uzależnione jest to, czy Sąd przychyli się do naszego żądania, jest zaistnienie „zmiany stosunków”. Przez zmianę stosunków, która uzasadniałaby zwiększenie alimentów rozumie się, co do zasady, zarówno zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) jak i zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego (rodzic). Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której zmniejszenie się możliwości zarobkowych jednego z rodziców, także będzie uzasadniało wniesienie pozwu o podwyższenie alimentów od drugiego rodzica, gdyż to na obojgu rodziców ciąży obowiązek utrzymania swojego dziecka i Sąd rzadko całością kosztów utrzymania dziecka obciąża tylko jednego z rodziców.

Zwiększeniem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego będzie wzrost kosztów jego utrzymania związany np. z rozpoczęciem studiów i koniecznością wynajęcia pokoju czy nagłą chorobą, której skutkiem będzie konieczność pokrycia wysokich kosztów leczenia.

Zwiększeniem możliwości zarobkowych zobowiązanego będzie, np. rozpoczęcie przez niego lepiej płatnej pracy, spłata zadłużenia która go obciążała, otrzymanie darowizny zwiększającej jego majątek czy osiąganie innych dodatkowych dochodów (np. z czynszu najmu nieruchomości, której jest właścicielem).

Zmiana stosunków

Istotnym jest, żeby przy ocenie czy doszło do zmiany stosunków porównywać aktualną sytuację uprawnionego i zobowiązanego w odniesieniu do chwili z wydania orzeczenia czy zawarcia ugody ustalającej alimenty, które chcemy zwiększyć.

Warto pamiętać, że sam upływ czasu nie uzasadnia podwyższenia alimentów. Musi dojść do faktycznej zmiany w sytuacji ekonomicznej każdej ze stron, która może być także spowodowana czynnikami na które strony nie mają żadnego wpływu jak, np. znaczny wzrost inflacji i spadek siły nabywczej pieniądza.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 138 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 15 stycznia 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – aplikant adwokacki w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.