Wysokość alimentów od każdego z rodziców

Jak podwyższyć alimenty?

Obowiązek finansowego zaspokajania uzasadnionych potrzeb dziecka należy do obojga rodziców. Jednakże, co do zasady, alimenty są płacone tylko przez jednego z rodziców. Obowiązek alimentacyjny, w postaci płacenia określonej sumy pieniężnej, zasądzany jest od tego z rodziców, który nie sprawuje bezpośredniej pieczy nad dzieckiem.

Przeczytaj również: jeżeli masz problem z obliczeniem konkretnej kwoty alimentów, lub nie wiesz na co składają się usprawiedliwione potrzeby dziecka, zobacz nasz artykuł Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?
Co wliczamy do alimentów?

Sąd ustalając uzasadnione potrzeby małoletniego uprawnionego do alimentów pod uwagę bierze jakie są jego miesięczne koszty mieszkania, wyżywienia, odzieży, leków, środków czystości i higieny, koszty dojazdów, edukacji, zajęć dodatkowych, koszty rozrywki, wakacji. Sąd opiera się przy tym na swoim doświadczeniu życiowym, zeznaniach świadków a także informacjach i dokumentach dostarczonych przez rodziców, takich jak, m.in. wyliczenie miesięcznych uzasadnionych potrzeb dziecka, zestawienie miesięcznych wydatków czynionych przez matkę i ojca na swoją rzecz i na rzecz dziecka, zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia, zeznania podatkowe, dowody zakupu (paragony, faktury) potwierdzających miesięczne wydatki, w tym te czynione na swoją rzecz i te na rzecz dziecka, zaświadczeń lekarskich, rachunków za prąd, wodę, gaz.

Przeczytaj również: przepis art. 138 kro jest także podstawą do obniżenia alimentów, zobacz nasz artykuł Jak obniżyć alimenty?

Jak Sąd podzieli koszty pomiędzy rodziców?

Gdy sąd wyliczy kwotę miesięcznego utrzymania dziecka przystępuje do jej podziału pomiędzy rodziców. Jednakże, podział tej kwoty zwykle nie będzie równy. Sąd bierze bowiem pod uwagę sytuację finansową oraz możliwości zarobkowe i majątkowe obojga rodziców.

Osobiste starania jednego z rodziców a podział kosztów utrzymania

Sąd uwzględnia także to, który z rodziców obowiązek zaspokajania potrzeb dziecka realizuje poprzez osobiste starania o jego wychowanie i utrzymanie. Ten z rodziców, którego bezpośrednie zaangażowanie w proces wychowawczy dziecka (niematerialne) jest większe, może w mniejszym wymiarze finansowym niż drugi z rodziców, zaspokajać uzasadnione, materialne potrzeby dziecka. W ten sposób sąd niejako „wycenia” osobiste starania jednego z rodziców i nakłada na drugiego rodzica, który nie poświęca dziecku tyle czasu i uwagi, alimenty w wyższej wysokości, pokrywając różnicę. Decyzja o nierównym podziale finansowego wymiaru obowiązku alimentacyjnego będzie w takiej sytuacji w pełni uzasadniona.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.)

Stan prawny na dzień 30 listopada 2022 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.