Ile wynosi opłata w sprawie o zmianę albo o uchylenie alimentów?

Ile wynosi opłata w sprawie o zmianę albo o uchylenie alimentów?

Wnosząc do sądu pismo, należy pamiętać, że może ono podlegać opłacie. Naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, ile wynosi opłata od pisma czy też jest ono zwolnione od opłat. Informacje na ww. temat znajdziemy w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która określa wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów oraz umarzania kosztów sądowych.

Przeczytaj również: jeżeli masz problem z obliczeniem konkretnej kwoty alimentów, lub nie wiesz na co składają się usprawiedliwione potrzeby dziecka, zobacz nasz artykuł Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?
Pozew o podwyższenie alimentów

Jeżeli chodzi o sprawy o zmianę wysokości świadczeń alimentacyjnych, w sytuacji, w której wnosimy pozew o podwyższenie alimentów, nie ponosimy żadnych kosztów sądowych, ponieważ pozew ten jest wolny od opłat (art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – dalej Ustawa).

Przeczytaj również: przepis art. 138 kro jest także podstawą do obniżenia alimentów, zobacz nasz artykuł Jak obniżyć alimenty?

Strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów

Ponadto jako strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów, jesteśmy zwolnieni z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych (art. 96 ust. 1 pkt 2 Ustawy). Zgodnie z poglądami prezentowanymi w doktrynie i orzecznictwie, zwolniony jest również pozwany broniący się przed ustaleniem nieistnienia (wygaśnięcia) obowiązku alimentacyjnego.

Pozew o obniżenie alimentów, pozew o uchylenie alimentów

Natomiast od pozwu o obniżenie alimentów oraz od pozwu o uchylenie alimentów, w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia nie przekracza 20.000,00 zł, strona wnosząca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty stałej (art. 13 ust. 1 Ustawy). Jeżeli próg 20.000,00 zł zostanie przekroczony, należy uiścić opłatę stosunkową wynoszącą 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia (art. 13 ust. 2 Ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1125.).

Stan prawny na dzień 23 marca 2023 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Autor: Weronika Andrzejczak, Anna Filipiak.

Marta Stachowiak-­Řeháčková

Marta Stachowiak-­Řeháčková

Adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Absolwentka Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2018 roku. Posiada uprawnienia mediatora. W 2022 roku z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki uzyskując najlepsze oceny w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.