Zniesienie separacji

Zniesienie separacji

Zniesienie separacji, a więc powrót do wspólnego pożycia, następuje na zgodne żądanie małżonków. O zniesieniu separacji orzeka sąd. Z chwilą jej zniesienia ustają skutki separacji.

Skutki majątkowe

Od uprawomocnienia się orzeczenia rozwiązującego małżeństwo pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami nie istnieje już ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej – z mocy prawa powstaje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Natomiast majątek wspólny, który powstał przed orzeczeniem rozwodu może zostać podzielony pomiędzy rozwiedzionych małżonków.


Przeczytaj również: jeżeli chcesz wiedzieć w jaki sposób można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, zobacz nasz artykuł Jak podzielić majątek wspólny.

Władza rodzicielska

Sąd orzekając o zniesieniu separacji orzeka także o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków. Podejmuje decyzję kierując się przede wszystkim dobrem dziecka. Może więc uznać, że pomimo zniesienia separacji pomiędzy małżonkami kwestia władzy rodzicielskiej pozostaje bez zmian, tzn. za obowiązującą uzna decyzję sądu zawartą w wyroku o separacji albo też na nowo orzeknie o władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Majątek małżonków

Sąd na wniosek stron rozstrzyga też w kwestii ustroju majątkowego pomiędzy małżonkami. Zniesienie separacji skutkuje ustaniem przymusowej rozdzielności majątkowej, a więc pomiędzy stronami zaczyna istnieć ustawowy ustrój majątkowy małżeński. Gdyby małżonkowie zgodnie podjęli decyzję o pozostawaniu w rozdzielności majątkowej, sąd orzeka według ich zgodnego wniosku.

Jaki sąd jest właściwy w sprawie o zniesienie separacji?

Wniosek o zniesienie separacji należy wnieść, podobnie jak pozew w tej sprawie, do sądu okręgowego właściwego wg miejsca zamieszkania małżonków.

Chęć wystąpienia z żądaniem zniesienia separacji najlepiej omówić z profesjonalnym pełnomocnikiem, który pomoże i przedstawi wszelkie możliwe rozwiązania i przede wszystkim możliwe skutki takiego orzeczenia w konkretnej sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o rozwód lub separację? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 616 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 21 kwietnia 2023 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.