Rozprawa przy drzwiach zamkniętych. Osoby zaufania

Rozprawa przy drzwiach zamkniętych. Osoby zaufania

Postępowanie sądowe, w tym w sprawach cywilnych i rodzinnych, jest jawne co oznacza, że wstęp ma na nie publiczność. Są jednak sytuacje, kiedy jawność ta jest wyłączona i rozprawa odbywa się przy drzwiach zamkniętych.

Rozprawa przy drzwiach zamkniętych – całkowicie zamknięta dla osób trzecich?

Jawność postępowań sądowych ma doniosłe znaczenie, gdyż jest przejawem obywatelskiej kontroli wymiaru sprawiedliwości. Dlatego, wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, posiedzenia mogą obywać się przy drzwiach zamkniętych lub w sposób niejawny. Nawet jeżeli posiedzenie odbywa się przy drzwiach zamkniętych, oprócz uczestników postępowania, tj. stron, interwenientów ubocznych, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, prokuratora na Sali obecne mogą być także tzw. osoby zaufania.

Osoba zaufania – publiczność na posiedzeniu przy drzwiach zamkniętych

Każda ze stron w postępowaniu może wyznaczyć po dwie osoby zaufania, które będą mogły być obecne na sali sądowej na posiedzeniu przy drzwiach zamkniętych. Obecność takich osób chroni strony przed nadużyciami ze strony sądu i dyscyplinuje go, a także zapewnia wsparcie. Osoba zaufania powinna być pełnoletnia i musi być to osoba, którą jak sama nazwa wskazuje, darzymy zaufaniem oraz która ma odpowiednią wiedzę, aby wspierać nas swoją obecnością podczas posiedzenia.

Jeżeli nie znamy nikogo takiego, możemy zgłosić się do organizacji takich jak, np. fundacja Court Watch Polska,zajmującą się obywatelskim monitoringiem sądów i która pomoże nam znaleźć osobę mogącą wystąpić w naszej sprawie w charakterze osoby zaufania.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy rodzinnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 154 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).

Stan prawny na 14 lipca 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.