Dziecko mieszka z ojcem. Czy matka jest zobowiązana do płacenia alimentów?

Dziecko mieszka z ojcem. Czy matka jest zobowiązana do płacenia alimentów?

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten dotyczy w takim samym stopniu zarówno ojca, jak i matki dziecka.

 

Przeczytaj również: jeżeli masz problem z obliczeniem konkretnej kwoty alimentów, lub nie wiesz na co składają się usprawiedliwione potrzeby dziecka, zobacz nasz artykuł Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?
Osobiste starania

Istotne znaczenie ma to, które z rodziców sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może bowiem polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie dziecka.

Sytuacja, gdy jedno z rodziców wypełnia swój obowiązek w części bądź w całości poprzez osobiste starania może mieć miejsce, np. wtedy, gdy dziecko zamieszkuje tylko z jednym z rodziców, w tym przypadku z ojcem. W takiej sytuacji pozostali zobowiązani, a więc matka dziecka pokrywa w całości lub w większej części koszty jego utrzymania.

Przeczytaj również: przepis art. 138 kro jest także podstawą do obniżenia alimentów, zobacz nasz artykuł Jak obniżyć alimenty?

Matka, która nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem powinna przyczyniać się do utrzymania dziecka, płacą alimenty na jego rzecz, do rąk ojca. W ten sposób uzupełniałaby swój obowiązek względem dziecka, który drugi z rodziców (ojciec) wypełnia w całości lub w części osobistymi staraniami.

W przypadku więc, gdy dziecko mieszka z ojcem, to matka jest zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz dziecka. Analogicznie, gdy dziecko mieszkałoby z matką i to ona sprawowałaby nad nim bezpośrednią opiekę, to obowiązany byłby ojciec.

Pozew o alimenty

Najlepiej, gdy rodzice potrafią porozumieć się w kwestiach dotyczących dziecka takich jak miejsce jego zamieszkania czy wysokości alimentów. Jednak taka sytuacja zdarza się rzadko i przede wszystkim nie gwarantuje, że w przyszłości, z uwagi na inne okoliczności, jedno z rodziców nie zmieni zdania. Dlatego najlepiej kwestie te uregulować sądownie, w drodze pozwu o alimenty.

W treści pozwu powinno się wykazać jakie są miesięczne koszty utrzymania małoletniego, jakie są jego potrzeby i w jakim stopniu drugi z rodziców przyczynia się do ich zaspokajania (uwzględniając też to, że jeden z rodziców sprawuje bezpośrednią pieczę nad dzieckiem, więc jego udział w kosztach utrzymania dziecka może być mniejszy).

Dokładną treść pozwu o alimenty, z uwagi na indywidualne dla każdego przypadku okoliczności, najlepiej omówić z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 138 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 15 stycznia 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.