Alimenty przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej

Alimenty przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej

Funkcjonuje przekonanie, że ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej niejako automatycznie zwalnia dotychczas zobowiązanego z obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego. Jest to oczywiście błędne rozumowanie. Ograniczenie jednemu z rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem nie zwalnia go z obowiązku płacenia na jego rzecz alimentów.

Przeczytaj również: jeżeli masz problem z obliczeniem konkretnej kwoty alimentów, lub nie wiesz na co składają się usprawiedliwione potrzeby dziecka, zobacz nasz artykuł Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?
Ograniczenie władzy rodzicielskiej a alimenty

Przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców pozostawia się najczęściej prawo do współdecydowania o istotnych sprawa dziecka, w szczególności może on podejmować decyzję o leczeniu dziecka, czy wyborze ścieżki edukacyjnej. Czasami władza rodzicielska zostaje ograniczona wyłącznie do możliwości uzyskiwania informacji o sprawach dotyczących dziecka.

Sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej nie należy łączyć ze sprawą o alimenty dla dziecka. Jeżeli rodzic mający ograniczoną władzę rodzicielską dobrowolnie nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb dziecka drugi z rodziców, który ma pełną władzę rodzicielską może wystąpić w imieniu dziecka do sądu z pozwem o alimenty. Sąd w takiej sytuacji nałoży na rodzica faktycznie nie wykonującego pieczy nad małoletnim obowiązek uiszczania na jego rzecz alimentów, ustalając ich wysokość i sposób płacenia.

Przeczytaj również: przepis art. 138 kro jest także podstawą do obniżenia alimentów, zobacz nasz artykuł Jak obniżyć alimenty?

Co powinno znaleźć się w pozwie o alimenty?

W treści pozwu powinno się wykazać jakie są miesięczne koszty utrzymania małoletniego, jakie są jego potrzeby i w jakim stopniu drugi z rodziców przyczynia się do ich zaspokajania (uwzględniając też to, że rodzic mający pełną władzę sprawuje bezpośrednią pieczę nad dzieckiem, więc jego udział w kosztach utrzymania dziecka może być mniejszy).

Wystąpienie z żądaniem o alimenty w sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej nierzadko budzi wątpliwości. Aby uniknąć ewentualnej pomyłki najlepiej kwestię tę przedyskutować z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 133 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 2 czerwca 2024 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.