Alimenty na małżonka w czasie trwania małżeństwa

Alimenty na małżonka w czasie trwania małżeństwa

Przepisy o obowiązku alimentacyjnym wskazują, kto jest obciążony obowiązkiem dostarczania środków utrzymania i na czyją rzecz. W przypadku małżonków również mamy do czynienia z istnieniem obowiązku alimentacyjnego. Obciążeni są nim małżonkowie względem siebie nawzajem.

Zakres obowiązku

W trakcie trwania małżeństwa, każdy z małżonków jest obowiązany do zaspokajania potrzeb rodziny zgodnie ze swoimi siłami i możliwościami zarobkowymi oraz majątkowymi. Wykonanie tego obowiązku wiąże się z przeznaczaniem pozyskiwanych środków na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i każdego z jej członków, a więc także na rzecz drugiego małżonka. Małżonkowie mogą ciążący na nich obowiązek wykonywać też poprzez osobiste starania o wychowanie dzieci, jak również poprzez pracę na rzecz wspólnego gospodarstwa domowego.

W jakiej sytuacji można żądać alimentów?

Gdy jeden z małżonków nie spełnia swojego obowiązku względem drugiego, to drugi małżonek ma prawo przed sądem żądać zobowiązania małżonka do realizacji ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, czyli przyczyniania się przez niego do zaspokajania potrzeb rodziny. Nie jest istotne, czy w trakcie trwania małżeństwa urodziły się dzieci, czy też małżonkowie są bezdzietni.

Jak ustalić wysokość żądania?

Zakres obowiązku alimentacyjnego zobowiązanego małżonka uzależniony jest od jego możliwości zarobkowych i majątkowych, a także od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego małżonka. Przy wyznaczaniu wysokości alimentów duże znaczenie mają zatem, oprócz faktycznie osiąganych dochodów, możliwości zarobkowe, czyli to w jakiej wysokości dochody mogłyby być osiągane, gdyby dołożono należytej staranności, wykorzystano posiadane wykształcenie i umiejętności, a także siły umysłowe i fizyczne.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 9 lipca 2021 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Autor: mgr Piotr Pawłowski i Weronika Andrzejczak.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.