Alimenty od dziecka na rodzica

Alimenty od dziecka na rodzica

Obowiązkiem alimentacyjnym nie są obciążeni jedynie rodzice względem swojego dziecka. Rodzice także mogą być uprawnieni do otrzymywania alimentów od dziecka.

Przeczytaj również: jeżeli masz problem z obliczeniem konkretnej kwoty alimentów, lub nie wiesz na co składają się usprawiedliwione potrzeby dziecka, zobacz nasz artykuł Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?
Podstawa prawna

Z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprost wynika obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciążający krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Oznacza to, że obowiązkiem alimentacyjnym są obciążeni również dzieci względem swoich rodziców. Rodzic może więc także wystąpić wobec dziecka z żądaniem spełniania przez nie obowiązku alimentacyjnego. Co należy wskazać, obowiązkiem tym może zostać obciążone wyłącznie dziecko pełnoletnie.

Przeczytaj również: przepis art. 138 kro jest także podstawą do obniżenia alimentów, zobacz nasz artykuł Jak obniżyć alimenty?

Przesłanki powództwa o alimenty

By dziecko zostało zobowiązane do płacenia alimentów, rodzic powinien znaleźć się w stanie niedostatku, czyli w sytuacji, w której nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się, pokrycia kosztów swoich uzasadnionych potrzeb. Rodzic musi ten stan wykazać przed sądem. Z kolei dziecko musi posiadać realne możliwości zarobkowe i majątkowe, które pozwolą mu spełniać wobec rodzica obowiązek alimentacyjny. Aby Sąd zasądził alimenty na rzecz rodzica muszą zostać łącznie spełnione powyższe przesłanki.

W pierwszej kolejności małżonek

Zanim jednak rodzic skieruje swoje żądanie wobec dziecka, powinien w pierwszej kolejności żądanie skierować do drugiego małżonka, ponieważ obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi w przypadku rozwiązania lub unieważnienia małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka, czyli w tym przypadku dziecko.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 9 lipca 2021 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Autor: mgr Piotr Pawłowski i Weronika Andrzejczak.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.