Skutki separacji

Skutki separacji

Orzeczenie separacji ma skutki w zakresie majątkowym podobne jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, różni się natomiast znacząco jeśli chodzi o skutki w zakresie funkcjonowania związku małżeńskiego pomiędzy stronami.

Skutki majątkowe

Od uprawomocnienia się orzeczenia ustanawiającego separację pomiędzy małżonkami nie istnieje już ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej – z mocy prawa powstaje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Majątek wspólny, który powstał przed orzeczeniem separacji może zostać podzielony pomiędzy małżonków.

Przeczytaj również: jeżeli chcesz wiedzieć, jakie są różnice pomiędzy rozwodem a separacją zobacz również nasz artykuł: Rozwód a separacja

Separacja a stosunki majątkowe w małżeństwie

W wyniku orzeczenia separacji dochodzi do powstania pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej, jednakże w przeciwieństwie do rozwodu, nie dochodzi do rozwiązania małżeństwa stron. Aby możliwe było orzeczenie separacji, konieczne jest wystąpienie pomiędzy małżonkami zupełnego rozkładu pożycia – nie jest natomiast konieczne, aby rozkład ten był trwały, jak w przypadku rozwodu.

Obowiązki małżonków w separacji

Po orzeczeniu separacji, w dalszym ciągu na małżonkach trwa obowiązek udzielania sobie wzajemnej pomocy w sytuacjach wyjątkowych, a także obowiązek dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Separacja a powrót do nazwiska panieńskiego

Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. W okresie trwania separacji, małżonkowie nie mogą powrócić do poprzedniego nazwiska. Jest to możliwe dopiero w przypadku orzeczenia przez sąd rozwodu.

Separacja a dziedziczenie

Ponadto, małżonkowie pozostający w separacji dziedziczą po sobie jedynie na podstawie testamentu. W przypadku, gdy małżonkowie zamieszkują we wspólnym  mieszkaniu, sąd orzeknie o sposobie z jego korzystania.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o rozwód albo separację? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 614 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086)

Stan prawny na dzień 20 lipca 2022 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Autor: apl. adw. Marta Stachowiak, Weronika Andrzejczak

Marta Stachowiak-­Řeháčková

Marta Stachowiak-­Řeháčková

Adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Absolwentka Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2018 roku. Posiada uprawnienia mediatora. W 2022 roku z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki uzyskując najlepsze oceny w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.