Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

W większości przypadków małżonkowie nie ustanawiają rozdzielności majątkowej, co wiąże się z funkcjonowaniem w ich małżeństwie wspólności majątkowej – nazywanej również wspólnością ustawową, która powstaje z chwilą zawarcia przez nich małżeństwa.

Czym jest majątek wspólny?

Co do zasady, wszystko, co zostanie nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich stanowi część wspólną majątku. Istnieją, jednakże, również przedmioty majątkowe, które nie są objęte wspólnością majątkową i należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Jak określić składniki majątku wspólnego?

Aby prawidłowo wskazać przynależność określonego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków, należy zwrócić uwagę na czas jego nabycia w stosunku do zawarcia małżeństwa oraz na jego przeznaczenie, a także to, który z małżonków z niego korzysta, np. dla zaspokojenia swoich indywidualnych potrzeb.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

W szczególności, do majątku wspólnego małżonków wchodzą pobrane przez nich wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie. Ustawa wskazuje jedynie przykładowe składniki majątku wspólnego, co oznacza, że ww. katalog nie ma charakteru zamkniętego.

Co można zrobić z rzeczami wchodzącymi w skład majątku wspólnego?

Zgodnie z ustawą, każdy z małżonków ma prawo do współposiadania przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich. Natomiast żaden z małżonków nie może rozporządzać udziałem majątku wspólnego, który przypadłby mu w przypadku ustania wspólności majątkowej. Na każdego z małżonków nałożony jest obowiązek dotyczący współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym oraz udzielania sobie nawzajem informacji o stanie majątku wspólnego.

Intercyza

Jeżeli jednak małżonkowie zdecydują się zrezygnować z majątku wspólnego, mogą w tym celu podpisać intercyzę. Pomoże to zapobiec ewentualnemu sporowi między małżonkami w przyszłości, w przypadku rozwodu i podziału majątku wspólnego.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej lub o podział majątku? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 25 lipca 2022 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Marta Stachowiak

Marta Stachowiak

Adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Absolwentka Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2018 roku. Posiada uprawnienia mediatora. W 2022 roku z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki.