Co to jest intercyza?

Co to jest intercyza?

W polskim systemie prawnym nie znajdziemy pojęcia intercyzy. To potoczne określenie, tak naprawdę odnosi się do każdej umowy majątkowej zawieranej przez małżonków lub osoby zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, która ma na celu uregulowanie ich stosunków majątkowych.

Kto może zawrzeć umowę majątkową małżeńską?

Zawrzeć ją mogą małżonkowie – niezależnie od stażu małżeństwa, jak również osoby, które dopiero zamierzają wstąpić w związek małżeński. Jeśli umowa nie zostanie zawarta, po ślubie małżonkowie objęci są ustawową wspólnością majątkową.

Na czym polega intercyza?

Podpisanie intercyzy przez małżonków daje możliwość zmiany ustroju ustawowej wspólności majątkowej. Podpisać ją można zarówno przed jak i po ślubie. Za pomocą umowy majątkowej małżeńskiej można w różnym zakresie (np. poprzez wyłączenie wskazanych składników z majątku wspólnego do majątku osobistego małżonka) ograniczyć istniejącą wspólność. Można również rozszerzyć wspólność majątkową, czyli dołączyć do majątku wspólnego składniki, które z mocy prawa wchodzą w skład majątków osobistych małżonków. Istnieje także możliwość podpisania intercyzy wprowadzającą całkowitą rozdzielnością majątkową. Od momentu podpisania takiej, intercyzy majątek wspólny małżonków przestaje istnieć lub po prostu nie powstaje – zależy to od tego, kiedy podpiszemy akt notarialny (przed czy po zawarciu związku małżeńskiego).

Od ustanowienia w małżeństwie ustroju rozdzielności majątkowej, małżonkowie rozporządzają i zarządzają jedynie odrębnymi majątkami osobistymi i podejmują dotyczące ich decyzje indywidualnie. Ustawa przewiduje również ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Podsumowując, małżonkowie mogą zdecydować się na wprowadzenie w swoim małżeństwie jednego z czterech ustrojów majątkowych małżeńskich:

  • ograniczonej wspólności majątkowej
  • rozszerzonej wspólności majątkowej
  • rozdzielności majątkowej
  • rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
Jak podpisać intercyzę?

Na rozdzielność majątkową decyduje się coraz więcej małżonków, z uwagi na chęć uniknięcia przyszłych ewentualnych konfliktów w małżeństwie oraz odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez drugiego z małżonków.

Umowa majątkowa małżeńska powinna być zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Aby zawrzeć taką umowę, konieczna jest obecność u notariusza obojga małżonków lub przyszłych małżonków. Strony powinny posiadać przy sobie dowody osobiste, a w przypadku zawierania umowy po zawarciu związku małżeńskiego – akt małżeństwa.  W każdy momencie możliwa jest zmiana lub rozwiązanie takiej umowy, a jeśli do ślubu nie dojdzie – umowa będzie nieważna.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej lub o podział majątku? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 31 marca 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Autor: apl. adw. Marta Stachowiak i Weronika Andrzejczak.

Marta Stachowiak-­Řeháčková

Marta Stachowiak-­Řeháčková

Adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Absolwentka Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2018 roku. Posiada uprawnienia mediatora. W 2022 roku z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki uzyskując najlepsze oceny w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.