Opłata od wniosku o uregulowanie kontaktów

Opłata od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Ile wynosi opłata od wniosku o uregulowanie kontaktów?

Wysokość opłaty od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem wynosi 100 zł. Jest to opłata stała.

W jaki sposób opłacić wniosek?

Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku w sądzie. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • kupując znak opłaty sądowej w kasie sądu i następnie naklejając go na wniosek
  • uiszczając opłatę bezpośrednio w kasie sądu
  • wykonując przelew na rachunek bankowy sądu i dołączając do wniosku wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu

W przypadku niewniesienia opłaty, sąd wzywa stronę do tego zobowiązaną, aby dokonała opłaty w terminie 7 dni. Sąd zwraca wniosek, jeżeli strona pomimo wezwania nie uiściła opłaty.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o władzę rodzicielską lub kontakty z dziećmi? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 12 lutego 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.