Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym

Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym

Wyrok rozwodowy, poza orzeczeniem o rozwiązaniu związku małżeńskiego pomiędzy stronami, może zawierać także rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej. Jest tak, gdy strony mają wspólne małoletnie dzieci, nie potrafią samodzielnie uzgodnić najważniejszych kwestii dotyczących dzieci i współpraca w tym zakresie pomiędzy nimi jest niemożliwa.

Porozumienie rodzicielskie

Jeżeli strony zawrą pisemne porozumienie rodzicielskie, w którym zgodnie ustalą zakres swoich obowiązków względem dzieci (sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywanie kontaktów z dziećmi) to sąd, o ile ustalenia te są zgodne z dobrem dzieci, uwzględni je przy wydawaniu wyroku rozwodowego.

Dobro dziecka

Sąd, orzekając o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktach rodziców z dziećmi uwzględnia przede wszystkim dobro dzieci i ocenia osobiste kwalifikacje rodzicielskie obojga małżonków. Patrzy, z którym z rodziców dzieci mają lepszy kontakt, większą więź emocjonalną, a także które z rodziców zapewni im lepszą opiekę. Sąd może uwzględnić zdanie obojga rodziców.

Zakres władzy rodzicielskiej

Sąd może orzec o pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, pozbawieniu albo też o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi drugiemu rodzicowi, z pozostawieniem temu pierwszemu prawa do współdecydowania o najważniejszych sprawach dotyczących dzieci, np. o wyborze ścieżki edukacyjnej, sposobie leczenia albo wyjazdach za granicę. Sąd ustala też zakres kontaktów drugiego rodzica (pozbawionego władzy rodzicielskiej albo mającemu ograniczoną władzę rodzicielską) z dziećmi, wyznaczając np. konkretne dni i godziny w tygodniu, w których będzie miał on prawo do spotkań z nimi.

Przeczytaj również: wyrok rozwodowy poza orzeczeniem o władzy rodzicielskiej i kontaktach z małoletnimi dziećmi zawiera także inne rozstrzygnięcia Konsekwencje prawne rozwodu.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o władzę rodzicielską lub kontakty z dziećmi? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 58 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.)

Stan prawny na dzień 11 lutego 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.