Kontakty z dzieckiem osób innych niż rodzice i dziadkowie

W pierwszej kolejności prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów łączy rodziców i dzieci. Oprócz tego, prawo utrzymywania kontaktów z dzieckiem mają także dziadkowie, rodzeństwo dziecka, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, jeżeli sprawowały nad dzieckiem pieczę przez dłuższy czas.

Czytaj dalej