Kontakty z dzieckiem osób innych niż rodzice i dziadkowie

Kontakty z dzieckiem osób innych niż rodzice i dziadkowie

Kontakty z dzieckiem – nie tylko prawo, ale także obowiązek

Czymś naturalnym jest i intuicyjnie, nawet bez znajomości przepisów prawa rodzinnego wiemy, że rodzice mają prawo do kontaktów z dzieckiem. Podobne odczucia możemy mieć w stosunku do dziadków. I tak faktycznie jest. Przepisy prawa rodzinnego nie tylko dają rodzicom, a nawet dziadkom prawo do kontaktów z dzieckiem, ale wręcz nakładają obowiązek, zarówno na rodzica jak i dziecko do utrzymywania takich kontaktów.

Kwestia kontaktów, o czym warto pamiętać, jest całkowicie niezależna od władzy rodzicielskiej. Oczywiście często może się zdarzyć, że jeżeli dany rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, to mogą zachodzić też przesłanki do zakazania mu kontaktów, jednak te dwie kwestie są analizowanie odrębnie. Czy jednak inni członkowie rodziny również mają prawo do kontaktów z dzieckiem? Co dzieje się w sytuacji, jeżeli ktoś sprawował przez długi czas pieczę nad dzieckiem i nawiązał z nim głęboką relację?

Kontakty z dzieckiem także dla innych krewnych i bliskich mu osób

W pierwszej kolejności prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów łączy rodziców i dzieci. Oprócz tego, prawo utrzymywania kontaktów z dzieckiem mają także dziadkowie, rodzeństwo dziecka, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, jeżeli sprawowały nad dzieckiem pieczę przez dłuższy czas. Konsekwencją tego jest to, że rodzice powinni umożliwiać takim osobom kontakt ze swoim dzieckiem, a w razie jego utrudniania takie osoby mogą wszcząć odpowiednie postępowania sądowe o uregulowanie ich kontaktów z dzieckiem, a nawet zagrozić nakazem zapłaty w razie naruszania przez rodziców tak ustalonych kontaktów.

Prawo do kontaktów z dzieckiem innych niż rodzice osób jest prawem „słabszym”

Doktryna każe traktować prawo do kontaktów z dzieckiem innych niż rodzice osób jako prawo „słabsze”. Musimy więc liczyć się z tym, że ewentualnie nasze prawo do kontaktów z dzieckiem będzie oceniane przez pryzmat naszych relacji z jego rodzicem, a sąd w skrajnych przypadkach, może odmówić nam uregulowania kontaktów, jeżeli jesteśmy zbyt silnie z rodzicem skonfliktowani.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o władzę rodzicielską lub kontakty z dziećmi? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 1136 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 16 kwietnia 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.