Alimenty w rozwodzie

Alimenty w rozwodzie

Obowiązek alimentacyjny oprócz tego, że może być nałożony na dzieci względem rodziców oraz na rodziców względem dzieci, może dotyczyć także byłych małżonków.

Rozwód z wyłącznej winy małżonka

W przypadku, gdy sąd rozwiązując małżeństwo, orzeknie o wyłącznej winie jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego, a sam rozwód doprowadzi do istotnego pogorszenia sytuacji materialnej drugiego, niewinnego małżonka, może on wystąpić z żądaniem przyczyniania się przez małżonka wyłącznie winnego do zaspokajania swoich usprawiedliwionych potrzeb w odpowiednim zakresie. Z żądaniem tym małżonek niewinny może wystąpić także gdy nie znajduje się w niedostatku.

Niedostatek

Małżonek, jeżeli znajduje się w niedostatku, a nie został uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozkładu pożyciama prawo wystąpić z żądaniem wobec drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania mu środków utrzymania, które odpowiadają jego usprawiedliwionym potrzebom. Pod uwagę należy wziąć przy ustalaniu wysokości świadczenia możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego małżonka rozwiedzionego.

Wygaśnięcie obowiązku

Obowiązek, o którym tu mowa, wygasa w przypadku zawarcia przez uprawnionego małżonka rozwiedzionego nowego małżeństwa. Natomiast w sytuacji, w której zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, nieuznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Termin ten może zostać przedłużony na żądanie uprawnionego ze względu na wyjątkowe okoliczności. Alimenty po rozwodzie wygasają także w sytuacji, gdy zmienią się okoliczności po stronie zobowiązanego bądź uprawnionego do alimentów.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 60 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 29 stycznia 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.