Kto może być obecny na sali sądowej?

Kto może być obecny na sali sądowej?

Co do zasady postępowania sądowe w Polsce odbywają się jawnie. Dotyczy to oczywiście również postępowań w sprawach cywilnych i rodzinnych, na których się tutaj skupimy. Oznacza to, że na sali sądowej w czasie rozprawy może być obecna publiczność. Kto może być obecny na rozprawie jako publiczność? Czy publiczność zawsze może być obecna na sali sądowej? Na te i inne pytanie odpowiem w niniejszym artykule.

Kto może być obecny na posiedzeniu jawnym?

Wstęp na posiedzenie jawne mają osoby pełnoletnie oraz nieuzbrojone. Wymóg pełnoletności nie dotyczy stron, interwenientów ubocznych oraz osób wezwanych. Przewodniczący może jednak zezwolić na obecność na posiedzeniu jawnym osobom małoletnim oraz obowiązanym do noszenia broni.

Przeczytaj również: jeżeli chcesz wiedzieć co należy przygotować przed wizytą u adwokata rodzinnego, zobacz nasz artykuł Jak przygotować się do wizyty u adwokata?

Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych – zakaz wstępu publiczności

Może zdarzyć się tak, że posiedzenie, które co do zasady są jawne i na które wstęp ma publiczność, staną się posiedzeniami przy drzwiach zamkniętych na które publiczność nie ma wstępu.

Może to mieć miejsce w następujących przypadkach:

  • kiedy sąd zarządzi to z urzędu uznając, że publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności lub jeżeli mogą zostać ujawnione informacje objęte ochroną informacji niejawnych;
  • na wniosek strony, gdy mogą zostać ujawnione tajemnice jej przedsiębiorstwa, w takim przypadku sąd musi zarządzić odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych;
  • na wniosek strony, jeżeli podane przez nią przyczyny sąd uzna za uzasadnione lub jeżeli roztrząsane mają być szczegóły życia rodzinnego, w takim przypadku Sąd ma pewną swobodę przy decyzji i może do takiego wniosku strony się przychylić, ale nie musi;

Jeżeli Sąd zarządzi obycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych obecnymi na sali sądowej mogą być wtedy wyłącznie strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania – po dwie z każdej strony.

Wyłączenie jawności z mocy prawa

Na wstępie wskazano, że posiedzenia sądowe, do których zalicza się rozprawę, co do zasady są jawne i ma na nie wstęp publiczność, a także kiedy sąd może zarządzić wyłączenie jawności. Są jednak kategorie spraw, w których jawność posiedzeń i tym samym rozpraw jest wyłączona z mocy samego prawa, tzn. przepis ustawy jawność tę wyłącza i zakazuje udziału publiczności w takich posiedzeniach. Sąd, mimo takiego przepisu ma jednak możliwość i tak skierować taką sprawę do rozpoznania na posiedzeniu jawnym. W praktyce jednak zdarza się to bardzo rzadko. Przykładem spraw, w których jawność posiedzeń jest wyłączona z mocy prawa są sprawy małżeńskie, np. sprawa o rozwód. W sprawie o rozwód posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony zażądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności.

Pamiętajmy o odpowiednim zachowaniu

Będąc obecnym na posiedzeniu niezależnie od tego czy jesteśmy stroną, uczestnikiem postępowania czy wyłącznie jesteśmy obecni na sali sądowej w charakterze publiczności, musimy pamiętać o należytym zachowaniu oraz ubiorze. Jeżeli będziemy zachowywać się w sposób, który zakłóci porządek rozprawy możemy zostać ukarani i wydaleni z sali.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy rodzinnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 148, art. 1481, art. 152-154, art. 427 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 14 lipca 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.