Jak przygotować się do wizyty u adwokata?

Jak się przygotować do wizyty u adwokata?

Perspektywa wizyty w kancelarii adwokackiej i rozmowy z adwokatem często wywołuje niepokój i niepewność. Podczas rozmowy trzeba opowiedzieć o swoim problemie, odpowiadać na nierzadko trudne pytania i podawać okoliczności, o których często chciałoby się zapomnieć, zwłaszcza w przypadku spraw rodzinnych. Jest to jednak konieczne, aby otrzymać fachową i skuteczną pomoc prawną. Należy pamiętać o tym, że adwokat jest profesjonalistą i podczas rozmowy zrobi wszystko, żeby klient czuł się komfortowo. Jest ponadto związany tajemnicą adwokacką.

Tajemnica adwokacka

Aby uzyskać kompleksową pomoc i rozwiązać problem, z którym postanowiło się przyjść do kancelarii, trzeba przedstawić adwokatowi cały stan faktyczny, nie zatajając przy tym żadnych szczegółów. Takie szczegóły mogą bowiem okazać się kluczowe dla pomyślnego rozwiązania sprawy. Adwokat zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.  Dlatego też można być pewnym, że to, co zostało powiedziane w trakcie takiej rozmowy nie zostanie przekazane nikomu innemu.

W jaki sposób przygotować się do rozmowy z adwokatem?

W pierwszej kolejności należy dokładnie przemyśleć czego dotyczy problem, określić istotę sprawy i to, co chcemy uzyskać. Kluczowe jest podanie na jakim etapie jest obecnie sprawa, czy toczy się już sprawa w sądzie, a także, czy zostało wydane jakieś postanowienie/wyrok. Jeżeli sprawa toczy się, to bardzo istotną jest informacja pod jaką sygnaturą akt. Podanie sygnatury ułatwi adwokatowi zapoznanie się z tym, co dotychczas wydarzyło się w sprawie. W takiej sytuacji należy też koniecznie udostępnić adwokatowi wszelką dotychczasową korespondencję z sądu.

Szczegółowe opisanie stanu faktycznego

Adwokat musi poznać cały stan faktyczny sprawy, dlatego też najlepiej wcześniej przypomnieć sobie wszystkie istotne informacje i okoliczności. Aby rozmowa w kancelarii nie była zbyt wyczerpująca, można wcześniej opisać stan faktyczny i wysłać za pomocą wiadomości e-mail lub przynieść na spotkanie, w trakcie którego spisany stan faktyczny zostanie uzupełniony o informacje, o które zapyta adwokat.

Dobrze jest też przekazać adwokatowi dane wszystkich osób, które mogą być przydatne dla sprawy (np. świadków), takie jak imię, nazwisko czy adres zamieszkania/do korespondencji. Jeżeli sprawa jest w toku, adwokat z pewnością zapyta, czy druga strona posiada pełnomocnika. Jeżeli tak, należy podać jego dane – imię, nazwisko, adres kancelarii, które powinny wynikać z poprzednio utrzymanych pism procesowych.

Przygotowanie dokumentacji

Pamiętać należy też o zabraniu wszystkich dokumentów, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Dokumenty mogą być przesłane także za pośrednictwem poczty elektronicznej przed lub po spotkaniu. Adwokat pomoże wybrać dokumenty, które będą najistotniejsze i zostaną wykorzystane w sprawie.

Przykładowo, jeżeli sprawa dotyczy rozwodu czy alimentów, to potrzebne będą, m.in.: akty stanu cywilnego (akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci), zaświadczenie od pracodawcy o wysokości osiąganych zarobków, rachunki za prąd, wodę, gaz, informacja o wysokości czynszu, dowody zakupu (faktury) jedzenia, środków higieny i czystości, odzieży, leków, zaświadczenia lekarskie. Bardzo pomocna jest tabela z wyliczeniem kosztów miesięcznego utrzymania, sporządzona według wzoru, który można otrzymać w naszej Kancelarii.

Zadawanie pytań

Pomimo tego, że adwokat wyczerpująco przedstawi możliwe rozwiązania danej sprawy, kroki, jakie należy kolejno podjąć, to podczas spotkania dobrze jest też zadawać pytania. Niektóre można wcześniej zanotować, pozostałe z pewnością pojawią się w trakcie rozmowy. Bezpośrednie spotkanie z adwokatem jest doskonałą okazją do tego, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze sprawą.

Przygotowanie się według powyższych wskazówek do rozmowy z adwokatem zdecydowanie usprawni przebieg samego spotkania, ale przede wszystkim umożliwi szybsze podjęcie odpowiednich działań w sprawie. Co najważniejsze, spotkania z adwokatem nie należy się obawiać. Jest ono potrzebne po to, aby możliwe było udzielenie sprawnej i efektywnej pomocy prawnej.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy rodzinnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.