Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

W większości przypadków małżonkowie nie ustanawiają rozdzielności majątkowej, co wiąże się z funkcjonowaniem w ich małżeństwie wspólności majątkowej – nazywanej również wspólnością ustawową, która powstaje z chwilą zawarcia przez nich małżeństwa.

Czytaj dalej

Alimenty na małżonka w czasie trwania małżeństwa

Przepisy o obowiązku alimentacyjnym wskazują, kto jest obciążony obowiązkiem dostarczania środków utrzymania i na czyją rzecz. W przypadku małżonków również mamy do czynienia z istnieniem obowiązku alimentacyjnego. Obciążeni są nim małżonkowie względem siebie nawzajem.

Czytaj dalej