Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

W większości przypadków małżonkowie nie ustanawiają rozdzielności majątkowej, co wiąże się z funkcjonowaniem w ich małżeństwie wspólności majątkowej – nazywanej również wspólnością ustawową, która powstaje z chwilą zawarcia przez nich małżeństwa.

Czytaj dalej