Jak ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną

Jak ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną

W artykule „Jak ustanowić rozdzielność majątkową” wskazywaliśmy na wszystkie sposoby ustanowienia rozdzielności majątkowej. Jednym z opisanych sposobów było sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej Tylko ten sposób pozwala na ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, co może mieć kluczowe znaczenie przy rozliczeniach między małżonkami w trakcie podziału majątku wspólnego.

Data ustanowienia rozdzielności majątkowej ma duże znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy jeden z małżonków trwoni majątek wspólny lub zaciąga różnego rodzaju zobowiązania, które mogą obciążać majątek wspólny. Małżonek, który zachowuje się w sposób niegospodarny może nie zgodzić się na podpisanie intercyzy, natomiast nam może zależeć na tym, aby rozdzielność majątkowa powstała w określonym dniu, np. w dniu, w którym małżonek wyprowadził się albo przed dniem, w którym zaciągnąć dużą pożyczkę. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest złożenie do sądu pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną należy złożyć w sądzie rejonowym znajdującym się w okręgu, którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jeden z małżonków wciąż tam mieszka lub ma miejsce pobytu. Jeżeli żaden z małżonków już tam nie zamieszkuje, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli i takiej właściwości nie da się ustalić, to właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda. Opłata od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną wynosi 200,00 zł. W pozwie należy wskazać datę, od której chcemy, aby Sąd ustanowił rozdzielność majątkową i uzasadnić swoje żądanie. Sąd uczyni to tylko wyjątkowo i z ważnych powodów, które musimy wykazać w pozwie. Ważnymi powodami może być m.in. separacja faktyczna, trwonienie majątku wspólnego przez małżonka czy innego rodzaju jego negatywne postępowanie, które może skutkować naruszeniem interesów majątkowych drugiego małżonka.

Przeczytaj równieżCo to jest intercyza?

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej lub o podział majątku? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna:

– art. 52 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

– art. 27 pkt 6 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.)

– art. 41 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.

Stan prawny na dzień 18 marca 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Autor: apl. adw. Marta Stachowiak i Weronika Andrzejczak.

Marta Stachowiak-­Řeháčková

Marta Stachowiak-­Řeháčková

Adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Absolwentka Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2018 roku. Posiada uprawnienia mediatora. W 2022 roku z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki uzyskując najlepsze oceny w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.