Testament u notariusza

Testament u notariusza

Zalety sporządzenia testamentu

Przepisy prawa cywilnego przewidują dwa źródła powołania do spadku: ustawę oraz testament. Co to oznacza? Jeżeli nie sporządzimy testamentu, dziedziczenie odbędzie się na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. Wobec tego, testament ma podstawową zaletę – pozwala nam uzyskać kontrolę nad określeniem kto będzie naszym spadkobiercą oraz jak duży udział w majątku spadkowym otrzyma. Ponadto, w testamencie możemy ustanowić zapisy, zapisy windykacyjne oraz polecania, a także, co równie istotne, wydziedziczyć uprawnionych do zachowku. Z całą pewnością analizując zalety testamentu, warto rozważyć jego sporządzenie. W założeniu testament ma służyć jasnemu przekazaniu ostatniej woli spadkodawcy oraz rozwianiu wszelkich wątpliwości między spadkobiercami.  Praktyka pokazuje jednak, że źle sporządzony testament, o niejasnej treści i wątpliwej formie, jest źródłem licznych konfliktów między spadkobiercami, a przede wszystkim wieloletnich postępowań sądowych. Jeżeli więc już zdecydujemy się na sporządzenie testamentu, powinniśmy się do tego odpowiednio przygotować, by nikt nigdy nie mógł podważyć ważności naszego testamentu oraz jego treści.

Ryzyko związane ze sporządzeniem testamentu w formie pisemnej

Sporządzenie testamentu pozornie wydaje się niezbyt skomplikowaną czynnością. Podstawowa, pisemna forma testamentu, polega na spisaniu własnoręcznie swojej ostatniej woli, opatrzeniu takiego testamentu datą oraz podpisaniu go. To jednak tylko teoria. Niestety zdarza się, że treść takiego testamentu pozostawia wiele miejsca na różnego rodzaju odmienne interpretacje. Takie testamenty bywają też podważane przez niezadowolonych spadkobierców wskazujących, że mogły zostać, np. sfałszowane. To rodzi problemy i wydłuża cały proces nabycia spadku. Można tego uniknąć w bardzo prosty sposób. Wystarczy udać się do notariusza i u niego sporządzić testament, lub skonsultować treść swojego testamentu pisemnego (holograficznego) z adwokatem.

Testament w formie aktu notarialnego – większa pewność co do realizacji naszej ostatniej woli

Przepisy prawa cywilnego pozwalają na sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego, a w przypadku zapisu windykacyjnego taka forma jest wymagana. Obecność notariusza sprawia, że ryzyko sporządzenia mało precyzyjnego lub nieważnego testamentu jest minimalne. Notariusz będzie czuwał, aby testament zawierał wszelkie wymagane dla swojej ważności elementy. Jednocześnie taki testament będzie bardzo trudno podważyć, gdyż ma on charakter dokumentu urzędowego. Testament w takiej formie jest chroniony przed zniszczeniem, zgubieniem czy kradzieżą, stanowiąc tym samym najlepszą gwarancję urzeczywistnienia ostatniej woli testatora.

Podsumowując więc, z całą pewnością warto sporządzić testament. Testament sprawi, że nasz majątek zostanie rozdysponowany na podstawie naszej woli. Jednak, aby nasza wola została w pełni urzeczywistniona po śmierci, testament musi zostać sporządzony prawidłowo i w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. To z kolei gwarantuje forma aktu notarialnego.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy spadkowej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 950 oraz art. 9811 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 20 kwietnia 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.