Krąg spadkobierców ustawowych

Krąg spadkobierców ustawowych

Brak ważnego testamentu – dziedziczenie ustawowe

W przypadku braku ważnego testamentu dziedziczenie odbywa się na zasadach określonych przez przepisy prawa cywilnego. Jest to tzw. dziedziczenie ustawowe, czy inaczej, dziedziczenie na podstawie ustawy. W niniejszym artykule przedstawimy kto i w jakiej kolejności dziedziczy spadek na podstawie ustawy.

Najpierw małżonek i zstępni

W pierwszej kolejności do spadku powołani są zstępni oraz małżonek spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych, przy czym udział spadkowy małżonka nie może być niższy niż 1/4. Oczywiście, zstępni to nie tylko dzieci spadkodawcy, ale także jego wnuki, prawnuki itd. Zasada jest taka, że jeżeli otwarcia spadku nie dożyją dzieci spadkodawcy, to na ich miejsce wchodzą ich zstępni, czyli właśnie wnuki spadkodawcy. Jeżeli wnuki nie dożyją otwarcia spadku to wchodzą prawnuki i tak dalej.

Potem małżonek i rodzice

Jeżeli spadkodawca nie pozostawił zstępnych, to do spadku powołani są jego rodzice i małżonek. W takiej sytuacji małżonek otrzymuje udział wynoszący 1/2 spadku, a rodzice po 1/4. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, małżonek i matka spadkodawcy dziedziczą po połowie.

Brak małżonka i zstępnych – cały spadek dla rodziców spadkodawcy

W braku małżonka i zstępnych cały spadek dziedziczą rodzice spadkodawcy w częściach równych.

Kiedy dziedziczy rodzeństwo?

Jeżeli jeden z rodziców nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli w takiej sytuacji, któreś z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, jego udział przypada jego zstępnym, o ile takich posiadał.

Kiedy małżonek otrzyma cały spadek?

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi 1/2 spadku. Jeżeli osoby te nie dożyją otwarcia spadku, cały majątek spadkowy przypada małżonkowi.

Kiedy dziedziczą dziadkowie spadkodawcy?

W braku małżonka, zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli w takiej sytuacji, któryś z dziadków nie dożył otwarcia spadku, jego udział spadkowy przypada jego zstępnym. Jeżeli dziadek taki nie miał zstępnych, jego udział spadkowy przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Kiedy dziedziczy pasierb spadkodawcy?

Pasierb spadkodawcy dziedziczy w sytuacji, w której brak jest małżonka spadkodawcy powołanego do dziedziczenia oraz jego krewnych, a żaden z rodziców pasierba nie dożył otwarcia spadku.

Ostatni spadkobierca ustawowy – gmina lub Skarb Państwa

Ostatnim spadkobiercom ustawowym, jeżeli nie ma osób wymienionych wyżej jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli takiego miejsca zamieszkania nie da się określić, albo miejsce to znajdowało się za granicą, spadkodawcą ustawowym w takim przypadku jest Skarb Państwa.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy spadkowej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 931 – art. 935 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 27 kwietnia 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – aplikant adwokacki w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.