Sąd właściwy w sprawie o dział spadku

Sąd właściwy w sprawie o dział spadku

Postępowanie o dział spadku

Postępowanie o dział spadku można określić jako początek całego łańcuszka czynności, jakie trzeba przedsięwziąć w celu uzyskania spadku. Działu spadku możemy dokonać poprzez umowę lub w ramach postępowania sądowego. W niniejszym artykule wskażemy jaki sąd jest właściwy w sprawie o dział spadku.

Sąd właściwy w sprawie o dział spadku

Sądem właściwym dla sprawy o dział spadku jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić, właściwy jest sąd, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (w praktyce nieruchomość stanowiąca główny składnik majątku spadkowego). Jeżeli i w ten sposób nie da się ustalić właściwości miejscowej sądu, właściwym jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Możliwość rozpoznania sprawy przez inny sąd

Co, jeżeli ustalony w powyższy sposób sąd spadku znajduje się bardzo daleko od miejsca zamieszkania spadkobierców? W takiej sytuacji istnieje możliwość przeniesienia sprawy o dział spadku do sądu rejonowego w okręgu, w którym znajduje się spadek lub jego znaczna część lub w okręgu którego swoje miejsce zamieszkania ma większość współspadkobierców. Wniosek o przeniesienie sprawy może złożyć każdy uczestnik postępowania o dział spadku, nie później niż na pierwszej rozprawie.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy spadkowej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 628 oraz art. 683 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 27 kwietnia 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – aplikant adwokacki w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.