Odpowiedzialność za długi małżonka po ustanowieniu rozdzielności majątkowej

Odpowiedzialność za długi małżonka po ustanowieniu rozdzielności majątkowej

Wspólność majątkowa małżeńska niesie za sobą wiele korzyści, ale także wiele zagrożeń. Jednym z tych zagrożeń jest odpowiedzialność za długi drugiego małżonka, gdyż, co do zasady, zawarcie małżeństwa powoduje powstanie wspólności majątkowej i istnienie trzech odrębnych mas majątkowych: majątku osobistego męża, majątku osobistego żony oraz majątku wspólnego małżonków.

Wspólne zaciąganie zobowiązań

Jeżeli małżonkowie wspólnie zaciągają jakieś zobowiązania, to takie zobowiązanie obciążać będzie każdy z majątków osobistych oraz ich majątek wspólny. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli jeden z małżonków zaciąga zobowiązanie w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Przykładowo, jeżeli jeden z małżonków zaciąga pożyczkę, która następnie jest przeznaczona, np. na wyżywienie rodziny, to nawet jeżeli odbyło się to bez wiedzy i zgody drugiego małżonka, to drugi małżonek będzie odpowiadać za to zobowiązanie solidarnie, również swoim majątkiem osobistym.

Długi zaciągnięte przez jednego z małżonków

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeżeli tylko jeden z małżonków zaciąga zobowiązanie, które nie służy zaspokajaniu zwykłych potrzeb rodziny. Niewątpliwie, takie zobowiązanie obciąża jego majątek osobisty. Obciąży ono majątek wspólny tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli drugi małżonek wyraził na to zobowiązanie zgodę.

Zaciągnięcie zobowiązań bez wiedzy drugiego małżonka

Może zdarzyć się jednak tak, że małżonek może zataić przed nami zaciągnięcie jakiegoś zobowiązania i spłacić je korzystając ze wspólnych środków finansowych. Jest to możliwe, gdyż każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Działanie takie może znacznie uszczuplić majątek wspólny małżonków. W celu uniknięcia tego niebezpieczeństwa, rozsądnym rozwiązaniem może być ustanowienie rozdzielności majątkowej. Prowadzi ona do usunięcia majątku wspólnego. Każdy z małżonków, po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, zachowuje w całości swój majątek osobisty, a także udział w majątku wspólnym (lecz jest to już wspólność w częściach ułamkowych a nie łączna). W skład majątku osobistego każdego z małżonków wejdzie udział wynoszący ½ majątku wspólnego, o ile taki majątek wcześniej istniał. Aby do majątku osobistego małżonków weszły konkretne składniki istniejącego wcześniej majątku wspólnego, konieczne jest dokonanie podziału majątku.

Przeczytaj również: w jaki sposób przeprowadzić podział majątku wspólnego małżonków. Zobacz nasz artykuł Jak podzielić majątek wspólny?
Rozdzielność majątkowa przed zawarciem małżeństwa

Intercyzę można przecież zawrzeć także przed zawarciem małżeństwa, czyli przed powstaniem majątku wspólnego. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mieli pełną kontrolę nad naszym majątkiem, gdyż tylko my samodzielnie będziemy mogli sprawować nad nim zarząd. Większość rodzajów zobowiązań, zaciągniętych przed drugiego małżonka, będzie obciążała wyłącznie jego majątek osobisty z racji braku majątku wspólnego. Wyjątkiem są wspomniane wcześniej zobowiązania w celu zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny, za które będziemy odpowiadać, nawet mimo funkcjonującego w małżeństwie ustroju rozdzielności majątkowej.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o podział majątku lub o ustanowienie rozdzielności majątkowej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 30 i art. 41 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 18 marca 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.