Co ze wspólnym mieszkaniem po rozwodzie?

Co ze wspólnym mieszkaniem po rozwodzie?

W wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek podjąć decyzję co do sposobu dalszego korzystania z mieszkania zajmowanego wspólnie przez rozwiedzionych małżonków.

Obowiązek Sądu

Obowiązek ten Sąd ma jednak tylko wówczas, gdy rozwiedzeni małżonkowie chcą nadal korzystają i chcą korzystać z tego wspólnego mieszkania. Sąd może zaniechać orzekania o sposobie korzystania z mieszkania także w przypadku, gdy oboje małżonkowie samodzielnie osiągnęli porozumienie co do tej kwestii, jak również w przypadku, gdy nie można realnie określić sposobu wspólnego korzystania z mieszkania.


Przeczytaj również: jeżeli chcesz wiedzieć w jaki sposób można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, zobacz nasz artykuł Jak podzielić majątek wspólny.

Wspólne mieszkanie a tytuł prawny

Co istotne, Sąd orzekając o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, nie rozstrzyga o prawie własności do niego, może nie brać pod uwagę tego, kto jest jego właścicielem, czy są nim oboje małżonkowie, jeden z nich bądź żaden. Kwestię prawa własności do mieszkania należy rozstrzygnąć w ramach podziału majątku wspólnego małżonków.

W jaki sposób Sąd orzeka o sposobie korzystania?

Sąd orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania na podstawie posiadanych o nim informacji, takich jak: powierzchnia, iloś pomieszczeń z ich dotychczasowym przeznaczeniem, tytuł prawnego do nieruchomości, liczby osób zamieszkujących mieszkanie wspólnie z małżonkami. Sąd może przydzielić konkretne pomieszczenia – pokoje do wyłącznego korzystania przez każdego z małżonków oraz określić, że do wspólnego użytku pozostają pomieszczenia takie jak kuchnia, łazienka i korytarz.

Eksmisja małżonka

W sytuacji, gdy mieszkanie należy do jednego z małżonków, może on wystąpić z żądaniem eksmisji drugiego małżonka. Jednak nie przeszkadza to w orzeczeniu o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, które pozostaje wiążące do czasu wydania przez Sąd orzeczenia o eksmisji w odrębnym postępowaniu.

W wyjątkowych przypadkach, jak np. rażąco nagannego postępowania jednego z małżonków, które uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, Sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Zgodny wniosek

Jeżeli małżonkowie pozostają w zgodzie, Sąd może na ich wniosek orzec w wyroku rozwodowym o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, o ile drugi wyrazi zgodę na opuszczenie mieszkania bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego. Stanie się tak w sytuacji, gdy podział bądź przyznanie mieszkania jednemu z małżonków jest możliwy.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o rozwód? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.)

Stan prawny na dzień 10 lutego 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.