Alimenty a wysokość dochodów rodzica niesprawującego opieki nad dzieckiem

Alimenty a wysokość dochodów rodzica niesprawującego opieki nad dzieckiem

Sąd, ustalając wysokość świadczeń alimentacyjnych, ustala jakie są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka oraz jakie są możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego rodzica.

Wysokość dochodów a możliwości zarobkowe

Należy wskazać, że możliwości zarobkowe zobowiązanego rodzica nie muszą odpowiadać wysokości faktycznie osiąganych przez niego dochodów. Naturalnie Sąd weźmie pod uwagę wysokość dochodów, które comiesięcznie uzyskuje zobowiązany rodzic, np. z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za pracę. Jednak sąd orzekając o wysokości alimentów zwróci uwagę na to, czy osiągane dochody są adekwatne do możliwości zarobkowych rodzica. Sprawdzi, w jakiej wysokości dochody rodzic miałby możliwość osiągać, gdyby dołożył należytej staranności, wykorzystał posiadane wykształcenie i umiejętności, a także siły umysłowe i fizyczne.

Przeczytaj również: jeżeli masz problem z obliczeniem konkretnej kwoty alimentów, lub nie wiesz na co składają się usprawiedliwione potrzeby dziecka, zobacz nasz artykuł Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?

Branie pod uwagę możliwości zarobkowych zobowiązanego rodzica stanowi ochronę strony uprawnionej do alimentów w przypadku, gdy rodzic np. wykazuje otrzymywanie niższych dochodów niż uzyskuje w rzeczywistości.

Przeczytaj również: przepis art. 138 kro jest także podstawą do obniżenia alimentów, zobacz nasz artykuł Jak obniżyć alimenty?

Osobiste starania o wychowanie dziecka

Należy pamiętać, że rodzice mogą wspierać swoje dzieci nie tylko finansowo. Duże znaczenie przy wykonywaniu obowiązku alimentacyjnego względem dziecka mają osobiste starania o jego wychowanie. Z różnych przyczyn rodzice mogą nie wychowywać dziecka wspólnie i przez to mogą nie potrafić dojść do porozumienia co do kosztów jego utrzymania. W takich sytuacjach zazwyczaj jeden z rodziców pełni bezpośrednią opiekę nad dzieckiem, wykonuje na co dzień swoje obowiązki wychowawcze. Natomiast rodzic niewypełniający tych obowiązków poprzez bezpośrednie i osobiste starania, powinien pokrywać koszty utrzymania dziecka w większym zakresie, czyli płacić na rzecz dziecka alimenty.

Podsumowując, wysokość alimentów płaconych przez rodzica, który nie sprawuje bezpośredniej i osobistej opieki nad dzieckiem będzie wyższa niż gdyby tę opiekę sprawował oraz uzależniona od jego możliwości majątkowych i zarobkowych.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 135 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U.2020.1359)

Stan prawny na dzień 9 lipca 2021 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Autor: mgr Piotr Pawłowski i Weronika Andrzejczak.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.