Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?

Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?

Występując w imieniu małoletnich dzieci z pozwem o alimenty, przeciwko drugiemu rodzicowi, często mierzymy się z problemem jakiej kwoty alimentów się domagać. Co ma wpływ na kwotę alimentów? Jakie są jej części składowe?

Koszty utrzymania dziecka

Oczywiście na powyższe pytania nie ma prostej i uniwersalnej odpowiedzi. Każde dziecko jest inne, a co za tym idzie ma różne potrzeby i różne są koszty jego utrzymania, dlatego też przepisy prawa rodzinnego regulujące tę kwestię nie są precyzyjne. Wskazują one, że kwota alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz od możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego (rodzica). W niniejszym artykule skupimy się na pierwszej z przesłanek, czyli usprawiedliwionych potrzebach dziecka.

Co wchodzi w skład potrzeb dziecka?

Należy wskazać, że skoro przepis mówi o usprawiedliwionych potrzebach, to nie są to wszystkie potrzeby małoletniego. Muszą one pozostawać w związku z jego osobą, służyć jego rozwojowi oraz mieć uzasadnienie dla jego procesu wychowawczego. Zarówno orzecznictwo polskich sądów, jak i literatura, są zgodne co do tego, że przy ocenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego bierze się pod uwagę aspekt subiektywny. Oznacza to, że kwota alimentów musi być dopasowana do wieku dziecka, miejsca jego zamieszkania, środowiska w jakim funkcjonuje, ale także jego zainteresowań, pasji czy szczególnych potrzeb.

Na pewno, wskazując w naszym pozwie kwotę alimentów, musimy wziąć pod uwagę koszty zaspokojenia elementarnych potrzeb dziecka jak zakup żywności, zakup odzieży, zakup środków czystości i kosmetyków, koszty mediów przypadające na dziecko, tj. prąd, gaz, woda. Do elementarnych potrzeb dziecka należy zaliczyć także koszty wizyt u fryzjera, wizyt u lekarza czy zakupu leków, koszty wyjazdów wakacyjnych czy kolonii. 

Pasja dziecka a usprawiedliwione potrzeby

Dalej bierzemy pod uwagę koszty związane z rozwojem naszego dziecka jak koszty edukacji, koszty dodatkowych zajęć, na które dziecko uczęszcza, koszty związane z jego pasją (np. dziecko od zawsze składało modele samolotów i miało prenumeratę pism związanych z modelarstwem, wobec czego w przypadku takiego dziecka wydatek na prenumeratę i modele jest uzasadniony).

Jeżeli dziecko wymaga specjalistycznego leczenia, przyjmuje stale drogie leki, wymaga specjalnej diety wydatki te jako szczególne potrzeby dziecka także są w pełni usprawiedliwione. 

Trudno podważyć którykolwiek ze wskazanych wydatków jako nieusprawiedliwiony sam w sobie. Strona przeciwna będzie starała się, wobec tego, podważyć ich wysokość lub faktyczne ich ponoszenie przez nas, dlatego tak ważne jest odpowiednie ich wykazanie dowodami w postaci faktur, zaświadczeń czy dokumentacji medycznej. Faktura stanowi dowód bardziej wartościowy niż paragon, gdyż wynika z niej kto faktycznie nabył dany przedmiot. Paragon nie zawiera takiej informacji, dlatego jest mniej wiarygodny dla sądu niż faktura.

Nie powinno się też poprzestawać na wskazywaniu ogólnej kwoty alimentów jakiej żądamy w skali miesięcznej, ale należy odpowiednio wskazać z czego ona wynika i z jakimi konkretnie wydatkami jest związana.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 135 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 15 stycznia 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.