Jak zmusić rodzica do realizowania kontaktów?

Jak zmusić rodzica do realizowania kontaktów?

W przypadku, gdy jeden z rodziców uchyla się od wykonywania kontaktów orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu, możliwa jest tzw. egzekucja kontaktów poprzez złożenie wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty rodzicowi uchylającemu się od wykonywania kontaktów. 

Sądowe uregulowanie kontaktów

Często zdarza się, że rozwodzący się małżonkowie utrudniają sobie wzajemnie kontakty z małoletnimi dziećmi. Dlatego też w sytuacji, gdy rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w tym zakresie, o sposobie wykonywania kontaktów z małoletnimi dziećmi orzeka sąd w wyroku rozwodowym. Jednak nierzadko dochodzi też do sytuacji, w których po rozwodzie jeden z rozwiedzionych małżonków „zapomina” o fakcie posiadania dzieci i nie zamierza utrzymywać z nimi kontaktu. Może się tak zdarzyć nawet wtedy, gdy kontakty te są sądownie uregulowane.

Oczywiście, zagrożenie nakazaniem zapłaty możliwe jest również w stosunku do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem, jeśli nie wydaje on drugiemu rodzicowi dziecka na kontakty zgodnie z postanowieniem lub wyrokiem sądu.

Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty

W takiej sytuacji rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi może wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o zagrożenie, rodzicowi unikającemu kontaktów z dziećmi, nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz rodzica prawidłowo sprawującego opiekę. Taka groźba ma za zadanie zdyscyplinować rodzica do tego, aby realizował kontakty ze swoimi dziećmi.

W przypadku, gdy rodzic, któremu sąd zagroził nakazaniem oznaczonej sumy pieniężnej, nadal nie realizuje kontaktów z dziećmi, to sąd nakaże zapłatę tej oznaczonej kwoty. Za każde naruszenie kontaktu rodzic będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz drugiego rodzica określonej sumy pieniężnej. Sąd ustalając wysokość tej sumy uwzględnia liczbę naruszeń oraz sytuację majątkową.

Kontakty rodzica z dziećmi obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem, czyli odwiedziny dziecka w miejscu jego zamieszkania, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu, jak również bezpośrednie porozumiewanie się z nim przy pomocy np. środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązek wykonywania kontaktów

Co istotne, każdy z rodziców ma obowiązek względem dzieci utrzymywania z nimi kontaktu. Obowiązek ten jest niezależny od władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że obowiązek dotyczy także rodziców mających ograniczoną władzę rodzicielską bądź też tej władzy całkowicie pozbawionych.

Uprawomocnienie się postanowienia sądu nakazującego zapłatę należnej sumy pieniężnej skutkuje brakiem potrzeby nadawania postanowieniu klauzuli wykonalności. Takie prawomocne postanowienie sądu jest tytułem wykonawczym.

Wystąpienie z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty może wydawać się skomplikowane. Aby uniknąć zbędnych trudności najlepiej w tej kwestii skorzystać z porady profesjonalnego pełnomocnika.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o władzę rodzicielską lub kontakty z dziećmi? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 113 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.), art. 598(15) § 2, art. 598 (16) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 23 marca 2023 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Autor: mgr Piotr Pawłowski, Anna Filipiak.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.