Zmiana miejsca zamieszkania dziecka a alimenty

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka a alimenty

Zmiana miejsca zamieszkania małoletniego dziecka nie oznacza automatycznej zmiany osoby obowiązanej do płacenia alimentów na jego rzecz. 

Przeczytaj również: jeżeli masz problem z obliczeniem konkretnej kwoty alimentów, lub nie wiesz na co składają się usprawiedliwione potrzeby dziecka, zobacz nasz artykuł Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?
Zmiana miejsca zamieszkania

Załóżmy częstą sytuację.  Sąd w wyroku rozwodowym ustala miejsce zamieszkania małoletniego dziecka przy matce i jednocześnie zasądza na jego rzecz alimenty od ojca płatne do rąk matki oraz pozostawia obojgu rodzicom władzę rodzicielską. Po pewnym czasie, rodzice zgodnie postanawiają, że dziecko zamieszka z ojcem. W takiej sytuacji, pomimo zgodnego postępowania obu stron, kwestię zmiany miejsca zamieszkania dziecka oraz zakresu świadczeń alimentacyjnych na jego rzecz powinno się uregulować formalnie. Z chwilą zamieszkania dziecka z ojcem, świadczenia alimentacyjne na jego rzecz powinna regulować matka dziecka, bowiem ojciec wypełniać będzie odtąd swój obowiązek alimentacyjny względem dziecka w całości lub w części poprzez osobiste starania o jego utrzymanie lub wychowanie. Aby to było możliwe, konieczna jest zmiana postanowienia sądu w tym zakresie.

Przeczytaj również: przepis art. 138 kro jest podstawą do obniżenia alimentów, zobacz nasz artykuł Jak obniżyć alimenty?

Wniosek o zmianę miejsca zamieszkania

W pierwszej kolejności należy wystąpić do sądu rejonowego – wydział rodzinny i nieletnich, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka z wnioskiem o zmianę miejsca zamieszkania dziecka. Sąd zmieni decyzję określoną w wyroku rozwodowym i ustali miejsce zamieszkania dziecka w każdoczesnym miejscu zamieszkania drugiego z rodziców.

Pozew o alimenty

Następnie, ojciec (lub matka, jeśli wcześniej była ona zobowiązana do alimentów) dziecka powinien wnieść pozew o uchylenie alimentów i jednoczesne ustalenie alimentów od matki na rzecz dziecka płatnych do jego rąk. Matka, która nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem, powinna bowiem przyczyniać się do utrzymania dziecka, płacą na jego rzecz alimenty.

Przeczytaj również: jeśli chcesz wiedzieć, ile kosztuje złożenie pozwu o alimenty, zobacz nasz artykuł Ile wynosi opłata od pozwu o alimenty?

Skutki zaprzestania płacenia alimentów

Gdyby drugi z rodziców dziecka formalnie nie przeprowadził postępowania o uchylenie alimentów, lecz zaprzestał ich płacenia, pomimo takiego obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, to rodzic, który wcześniej sparował nad dzieckiem opiekę, dziecka mogłaby wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i żądać zaległej kwoty alimentów. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, to nieuniknione byłoby wniesienie pozwu o uchylenie alimentów z datą wsteczną. Należy pamiętać, że nie można samodzielnie uznać, że orzeczenie sądu przestaje obowiązywać z uwagi na osiągnięcie porozumienia z drugą stroną. Do chwili wydania nowego orzeczenia uchylającego alimenty, obowiązuje obowiązek alimentacyjny w zakresie nałożonym przez sąd we wcześniejszym orzeczeniu.

Czynności, jakie należy wykonać w związku ze zmianą miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, mogą wydawać się bardzo skomplikowane. W formalnym uporządkowaniu sprawy może pomóc profesjonalny pełnomocnik.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 133 § 1, art. 135 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 13 marca 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.