Alimenty na wnuka od dziadków

Alimenty na wnuka od dziadków

W pierwszej kolejności do płacenia alimentów na rzecz dzieci zobowiązani są ich rodzice. Obowiązek alimentacyjny obciąża jednak również dalszych krewnych w linii prostej, wobec tego może zdarzyć się tak, że to dziadkowie, zamiast rodziców, będą zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz swoich wnuków, o ile zaistnieją wskazane w przepisach przesłanki.

Przeczytaj również: jeżeli masz problem z obliczeniem konkretnej kwoty alimentów, lub nie wiesz na co składają się usprawiedliwione potrzeby dziecka, zobacz nasz artykuł Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?
Kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny dziadków?

Dziadkowie, dla swoich wnucząt są najbliższymi, zaraz po rodzicach, krewnymi w linii prostej. Wobec tego, w razie śmierci rodziców, którzy np. zginęli w wypadku samochodowym, to właśnie dziadkowie będą musieli płacić alimenty na rzecz osieroconych wnuków. Śmierć rodziców to jednak nie jedyna sytuacja, w której powstanie obowiązek dziadków do płacenia alimentów na rzecz wnuków.

Przeczytaj również: przepis art. 138 kro jest także podstawą do obniżenia alimentów, zobacz nasz artykuł Jak obniżyć alimenty?

Roszczenie regresowe

Dziadkowie mogą zostać zobowiązani do świadczenia alimentacyjnego na rzecz wnuków również, jeżeli rodzice żyją, ale nie są w stanie w pełni spełnić swojego obowiązku alimentacyjnego lub uzyskanie od nich alimentów jest znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe. Do sytuacji takich można zaliczyć, np. zaginięcie rodziców, pobyt w więzieniu czy ciężka choroba uniemożliwiająca normalne funkcjonowanie. W tych wypadkach, jeżeli jednak rodzic odzyska możliwość realizowania swojego obowiązku alimentacyjnego, dziadkom przysługuje tzw. roszczenie regresowe, czyli mogą oni żądać od rodziców swoich wnuków zwrotu alimentów, które płacili zamiast nich.

Jeżeli dziecko posiada żyjących dziadków, a jego rodzice nie żyją lub nie są w stanie płacić alimentów z różnych przyczyn, przepisy prawa rodzinnego pozwalają mu ubiegać się o alimenty właśnie od dziadków.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 128 oraz art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 27 stycznia 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – aplikant adwokacki w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.