Egzekucja kontaktów

Egzekucja kontaktów

Po rozstaniu często dochodzi do sytuacji, że były partner utrudnia kontakty ze wspólnym małoletnim dzieckiem. Niniejszy artykuł odpowiada na pytanie, w jaki sposób możliwe jest przymusowe realizowanie kontaktów.

Kontakty z dzieckiem w świetle polskiego prawa

Polskie ustawodawstwo reguluje kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej i ustala sposoby egzekwowania wykonywania kontaktów z dzieckiem. Niezależnie od zakresu władzy rodzicielskiej, każdy z rodziców oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem to szeroki wachlarz czynności, do których w głównej mierze należą przebywanie z dzieckiem, tj. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu oraz bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z różnorodnych środków komunikowania się na odległość, uwzględniając w tym komunikację elektroniczną.

Jakie zachowanie może być przyczyną przymusowego realizowania kontaktów?

Pomimo sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem, często dochodzi do sytuacji, w których rodzice nie stosują się do orzeczenia sądowego. Może zdarzyć się, że jeden z rodziców utrudnia lub odmawia kontaktu z dzieckiem, nie oddaje dziecka po upływie czasu, w którym kontakty miały się odbyć czy też rodzic, mimo obowiązku utrzymywania kontaktu z dzieckiem, nie wywiązuje się z niego w odpowiednim stopniu.

Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty

Sposób egzekucji postanowienia o kontaktach z dziećmi regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Procedurę tę rozpoczyna złożenie przez zainteresowanego rodzica wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty. Sąd w ramach tego postępowania wydaje postanowienie, w którym zawarte jest zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej rodzicowi, który nie stosuje się do orzeczenia sądowego (lub ugody) regulującego kontakty. W uzasadnieniu takiego wniosku należy wskazać przyczyny jego złożenia, tj. sposobu, w jaki sposób rodzic narusza orzeczenie dot. kontaktów.  Może to być, np. celowe przedłużanie kontaktu z dzieckiem wbrew postanowieniu.

Nakazanie zapłaty

W przypadku, jeśli mimo wydania postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty, rodzic nadal nie wykonuje właściwie kontaktów, możliwe jest nakazanie mu przez sąd zapłaty określonej wcześniej, w postanowieniu o zagrożeniu nakazaniem zapłaty, sumy pieniężnej. Kwota ta może ulec zmianie z uwagi na wyjątkowe przypadki, m.in., gdy rodzic zobowiązany do zapłaty utracił pracę lub został pozbawiony wolności. W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu z wnioskiem o nakazanie zapłaty, wskazując w jakich terminach i w jaki sposób nie wykonano właściwie kontaktów.

Zwrot kosztów związanych z przygotowaniem do kontaktów

Istnieje również możliwość zwrotu wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem do kontaktów. Do wypadków uzasadniających zwrot ww. wydatków można zaliczyć niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie kontaktu z dzieckiem przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje. W takiej sytuacji, sąd może przyznać uprawnionemu do kontaktu z dzieckiem od osoby, która nie dopuściła do kontaktu, zwrot wydatków poniesionych w związku z podjętymi przygotowaniami w celu zrealizowania orzeczonego kontaktu z dzieckiem. Mowa tutaj, np. o kosztach dojazdu do miejsca zamieszkania dziecka, ale również kosztach poniesionych tytułem wykonywania kontaktów, czyli kupno biletów na różnego rodzaju wydarzenia, na które rodzic chciał zabrać dziecko czy też kosztów dokonanych rezerwacji wakacyjnych.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o władzę rodzicielską lub kontakty z dziećmi? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna:

– art. 113 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086)

– art. 59815 – 59818 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296)

Stan prawny na dzień 12 lutego 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Autor: apl. adw. Marta Stachowiak i Weronika Andrzejczak.

Marta Stachowiak-­Řeháčková

Marta Stachowiak-­Řeháčková

Adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Absolwentka Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2018 roku. Posiada uprawnienia mediatora. W 2022 roku z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki uzyskując najlepsze oceny w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.