Jak odrzucić spadek

Jak odrzucić spadek?

Po śmierci osoby bliskiej może okazać się, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku z uwagi na pozostawione przez nią długi. W jaki sposób i w jakim terminie jest to możliwe?

Kiedy można odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku jest możliwe dopiero po śmierci spadkodawcy, po którym spadek chcemy odrzucić. Jeśli chcemy czynności dokonać wcześniej, nie będzie to możliwe, dopuszczalne jest natomiast zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Umowę taką może zawrzeć ze spadkodawcą wyłącznie spadkobierca ustawowy.

W przypadku odrzucenia spadku, każdego spadkobiercę (zarówno ustawowego jak i testamentowego) obowiązuje termin sześciu miesięcy od chwili dowiedzenia się o tytule swego powołania, czyli o dziedziczeniu po spadkodawcy.

Jest to czas, w którym spadkobierca może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Brak takiego oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Odrzucenie spadku skutkuje tym, że przypadająca nam część odrzuconego spadku, zostanie podzielona na pozostałe osoby powołane do dziedziczenia.

W jaki sposób można odrzucić spadek?

Odrzucić spadek można na dwa sposoby – przed sądem lub u notariusza. W przypadku sądowego odrzucenia spadku, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przed sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby chcącej złożyć oświadczenie. Możliwe jest również odrzucenie spadku przed notariuszem, które następuje w formie aktu notarialnego. W tym celu konieczna jest wizyta w kancelarii notarialnej.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy spadkowej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


 

Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 1015 i art. 1018 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2019.1145).

Stan prawny na dzień 21 lutego 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

apl. adw. Marta Stachowiak, Weronika Andrzejczak

Marta Stachowiak-­Řeháčková

Marta Stachowiak-­Řeháčková

Adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Absolwentka Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2018 roku. Posiada uprawnienia mediatora. W 2022 roku z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki uzyskując najlepsze oceny w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.