Rozwód a separacja

Rozwód a separacja

Czym różni się rozwód od separacji? W jakiej sytuacji możemy domagać się orzeczenia rozwodu, a kiedy separacji i jakie są ich skutki.

Kiedy możliwe jest orzeczenie rozwodu?

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest możliwe, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Aby zainicjować postępowanie jeden bądź oboje małżonkowie muszą wystąpić z pozwem o rozwód do sądu.

Należy jednak pamiętać, że nie dojdzie do rozwiązania małżeństwa nawet w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, gdy miałoby na tym ucierpieć dobro małoletnich dzieci obojga małżonków. Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa jest niedopuszczalne także wtedy, gdy byłoby ono sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli z żądaniem wystąpi małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, sąd nie orzeknie rozwodu. Sytuacja zmieni się jednak, jeżeli drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo też, jeżeli jego odmowa w danych okolicznościach byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Przeczytaj również: jeżeli chcesz wiedzieć jakie są skutki orzeczenia przez sąd rozwiązania małżeństwa przez rozwód, zobacz nasz artykuł Konsekwencje prawne rozwodu.

W jakiej sytuacji sąd orzeka separację?

Orzeczenie przez sąd separacji następuje, gdy pomiędzy stronami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale brak jest przesłanki trwałości rozkładu pożycia. Podobnie jak w przypadku rozwodu, separacja nie zostanie orzeczona, jeżeli dobro wspólnych małoletnich dzieci miałoby ucierpieć albo też, jeśli orzeczenie takie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Natomiast, jeżeli małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, to separacja zostanie orzeczona na podstawie ich zgodnego żądania.

Co jeśli jeden z małżonków wnosi o rozwód a drugi o separację?

Gdy jeden z małżonków wystąpił z żądaniem orzeczenia rozwodu, a drugi z żądaniem orzeczenia separacji, sąd orzeknie rozwód, jeżeli jego żądanie jest uzasadnione. Natomiast gdy uzasadnione jest orzeczenie separacji, a niedopuszczalne orzeczenie rozwodu, sąd orzeknie separację.

Skutki rozwodu i separacji

Orzeczenie rozwodu umożliwia każdej ze stron ponowne zawarcie nowego związku małżeńskiego. W przypadku separacji nie dochodzi do rozwiązania małżeństwa, co uniemożliwia zawarcie nowego związku.

Zarówno pozew o rozwód jak i pozew o separację należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy rozwodowej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 56, art. 611, art. 612 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 10 lutego 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.