Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko

Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie oznacza, że automatycznie wygasa wobec niego obowiązek alimentacyjny.

Możliwość samodzielnego utrzymania się

Gdy dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, nadal nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się, z uzasadnionych powodów nie podjęło pracy zarobkowej lub jego dochody są w niewystarczającej wysokości dla zaspokojenia uzasadnionych potrzeb, rodzice są zobowiązani do płacenia na jego rzecz alimentów.

Przeczytaj również: jeśli całkowite uchylenie alimentów nie jest możliwe, warto rozważyć ich obniżenie, zobacz nasz artykuł Jak obniżyć alimenty?

Sytuacja materialna pełnoletniego dziecka musi uzasadniać przyznanie mu świadczenia. Aby obowiązek alimentacyjny mógł istnieć po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia konieczne jest, aby dziecko pobierało naukę, np. podjęło studia, których celem jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Istotne jest też to, żeby stosunek dziecka do pobieranej nauki był należyty a osiągane wyniki pozytywne. W przeciwnym bowiem przypadku, powstanie przesłanka do uchylenia alimentów. Pobieranie nauki celem przygotowania do wykonywania w przyszłości zawodu umożliwiającego samodzielne utrzymanie się uzasadnia przyznanie na rzecz dziecka alimentów. Jednakże, okres nauki nie może być przez dziecko przedłużany bez wystąpienia ku temu ważnej przyczyny, w szczególności nie może być motywowany chęcią dłuższego otrzymywania świadczenia alimentacyjnego. Dziecko po ukończeniu 18 roku życia musi dokładać starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. W celu udowodnienia faktu pobierania nauki i osiąganych wyników warto postarać się o stosowne zaświadczenie z uczelni.

Inną przyczyną, dla której dorosłe dziecko nie może samodzielnie się utrzymać, jest ciężka choroba czy niepełnosprawność, istotnie ograniczająca możliwość albo całkowicie uniemożliwiająca podjęcie pracy.

Przeczytaj również: jeśli nie wiesz do jakiego sądu złożyć pozew w sprawie alimentacyjnej, zobacz nasz artykuł Do jakiego sądu złożyć pozew o alimenty?

Oczywiście, dorosłe dziecko jest zdolne do samodzielnego utrzymania się nie tylko wtedy, gdy wykonuje lub może wykonywać pracę zarobkową, ale również, jeśli posiada majątek mu na to pozwalający.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 133 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

 

Stan prawny na dzień 29 stycznia 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.