Eksmisja małżonka ze wspólnego mieszkania

Eksmisja małżonka ze wspólnego mieszkania

Czy możliwa jest eksmisja małżonka z mieszkania? W wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie dalszego korzystania przez rozwodzących się małżonków z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania.

Eksmisja małżonka w trakcie postępowania rozwodowego

Gdy jeden z rozwiedzionych małżonków swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję. Aby sąd nakazał eksmisję rozwiedzionego małżonka, drugi z małżonków musi wystąpić do sądu z takim żądaniem. Istotne jest, aby żądanie eksmisji było odpowiednio umotywowane. Oznacza to, że należy udowodnić, że postępowanie drugiego małżonka jest rażąco naganne i uniemożliwia dalsze wspólne zamieszkiwanie.


Przeczytaj również: jeżeli chcesz wiedzieć w jaki sposób można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, zobacz nasz artykuł Jak podzielić majątek wspólny.

Jakie zachowanie uzasadnia eksmisję?

Za rażąco naganne postępowanie można uznać na przykład stosowanie przemocy wobec drugiego małżonka, co może zagrażać jego zdrowiu i życiu, nadużywanie alkoholu, notoryczne wszczynanie kłótni. Sąd uwzględni też żądanie eksmisji, gdy zagrożone jest dobro dzieci rozwodzących się małżonków, w szczególności dzieci małoletnich.

Po uprawomocnieniu się orzeczenia o eksmisji jednego z rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania, małżonek ten traci prawo do zamieszkiwania we wspólnym mieszkaniu.

Kiedy eksmisja nie jest możliwa?

Eksmisja rozwiedzionego małżonka nie będzie możliwa w sytuacji, gdy mieszkanie należy do jego majątku osobistego. Podobnie, nie można orzec eksmisji małżonka z mieszkania, które zostało mu przydzielone – mieszkanie pracownicze, służbowe.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o rozwód? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 58 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 11 lutego 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.