Ile kosztuje postępowanie spadkowe?

Ile kosztuje postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe dzieli się na kilka etapów, z których każdy wiąże się z odrębnym opłatami sądowym lub za czynności notarialne. W niniejszym artykule przedstawiamy, ile wynoszą koszty poszczególnych etapów w postępowaniu spadkowym.

Koszt złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy przeprowadzić w momencie, w którym dowiedzieliśmy się o tym, że zostaliśmy powołani do spadku, jest złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Takie oświadczenie możemy złożyć przed sądem lub notariuszem.

Jeżeli zdecydujemy się na ścieżkę sądową, będziemy musieli złożyć do właściwego sądu wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Opłata od takiego wniosku wynosi 100 zł.

Tańszym i szybszym rozwiązaniem jest złożenie takiego oświadczenia przed notariuszem. Notariusz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego przyjęcie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może pobrać maksymalnie taksę notarialną w kwocie 50 zł plus 23% VAT czyli łącznie 61,5 zł. Jest to kwota maksymalna jaką może otrzymać notariusz, możliwe jednak, że uda nam się znaleźć kancelarię notarialną, w której taksa notarialna będzie jeszcze niższa.

Koszt stwierdzenia nabycia spadku u notariusza, a w sądzie

Kolejnym krokiem – jeśli przyjęliśmy spadek, powinno być przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. I tutaj podobnie – możemy zdecydować się na przeprowadzenie takiego postępowania w sądzie lub u notariusza.

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, który złożymy w sądzie, musimy uiścić opłatę w kwocie 100 zł (jeśli sprawa dotyczy jednego spadkodawcy) plus 5 zł tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego. To jednak nie koniec, bo na końcu przy wydaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd dokona także odpowiedniego rozłożenia kosztów całego postępowania pomiędzy jego uczestników. Tutaj trudno jest wskazać konkretną kwotę, gdyż wszystko jest zależne od stopnia skomplikowania sprawy, ilości świadków, ilości przeprowadzonych dowodów i ilości posiedzeń sądowych. Im więcej wskazanych czynników wystąpi, tym koszty będą wyższe.

Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z usług notariusza, notariusz będzie musiał sporządzić dwa dokumenty – protokół dziedziczenia oraz akt poświadczenia dziedziczenia. Maksymalna taksa, w przypadku protokołu dziedziczenia, wynosi 100 zł. Jeżeli chodzi o akt poświadczenia dziedziczenia mamy tutaj dwie taksy maksymalne – 50 zł oraz 100 zł. Wyższą taksę zapłacimy w sytuacji, w której spadkodawca pozostawił testament z zapisem windykacyjnym. Łącznie więc u notariusza zapłacimy od 150 zł do 200 zł.

Koszt dokonania działu spadku

Po tym jak uzyskamy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia, ostatnim etapem powinno być dokonanie działu spadku. Oczywiście, tak jak poprzednio, tak i tutaj, mamy dwie drogi – sądową oraz umowną. Umowny dział niekoniecznie musi wiązać się z wizytą u notariusza. Umowa o dział spadku może przyjąć dowolną formę – również zwykłą formę pisemną. Wyjątkiem jest sytuacja, w której w skład spadku wchodzi nieruchomość (wymagana jest forma aktu notarialnego) lub przedsiębiorstwo (wymagana jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi), wtedy musimy skorzystać z usług notariusza. Nie da się wskazać konkretnego kosztu sporządzenia takiej umowy. Jeżeli wystarczająca będzie umowa w formie zwykłej pisemnej, koszt ten, zależnie od wartości spadku i stopnia skomplikowania sprawy, nie musi być wysoki. Wizyta u notariusza oczywiście koszty te zwiększy, a taksa będzie uzależniona od wartości spadku. Z całą pewnością jednak umowny dział spadku jest rozwiązaniem szybszym niż sądowy.

W przypadku sądowego postępowania o dział spadku, pierwszym wydatkiem jest oczywiście opłata od wniosku o dział spadku. Wysokość tej opłaty prezentuje się w następujący sposób:

  • 500 zł zapłacimy od zwykłego wniosku o dział spadku;
  • 300 zł zapłacimy, jeżeli wniosek o dział spadku zawiera zgodny projekt działu spadku;
  • 1000 zł zapłacimy, jeżeli wniosek o dział spadku połączony jest z wnioskiem o zniesienie współwłasności;
  • 600 zł zapłacimy, jeżeli wniosek o dział spadku połączony z wnioskiem o zniesienie współwłasności zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności.

Biorąc pod uwagę powyższe, wysokość opłaty od wniosku w głównej mierze uzależniona jest od tego czy potrafimy dojść do porozumienia z innymi uczestnikami postępowania o dział spadku. Musimy także pamiętać, że oprócz opłaty od wniosku, na koniec dojdą także koszty całego postępowania. Tutaj znowu, koszty te uzależnione są od stopnia skomplikowania sprawy, ilości świadków, ilości innych dowodów, konieczności powołania biegłych (zwłaszcza to zwiększa koszty postępowania, a biegli często powoływani są do wyceny składników spadku) czy ilości posiedzeń. Z całą pewnością, im bardziej będziemy w stanie porozumieć się z innymi spadkobiercami tym postępowanie skończy się szybciej i będzie tańsze.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy spadkowej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: 

– art. 49 oraz art. 51 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.);

– § 8 oraz § 10a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 9 września 2022 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.