Co zawrzeć w porozumieniu rodzicielskim?

Porozumienie rodzicielskie to pisemne ustalenie zawierane przez rodziców, którzy mają wspólne małoletnie dzieci, ale z różnych względów nie sprawują nad nimi opieki wspólnie, np. są po lub w trakcie rozwodu. Możliwe jest rozstrzygnięcie w nim o wszystkich istotnych kwestiach dot. wspólnych małoletnich dzieci.

Czytaj dalej