Sąd właściwy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

Sąd właściwy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku może nastąpić albo przed sądem, który stwierdza jego nabycie albo przed notariuszem, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Osoba uprawniona do nabycia spadku – spadkobierca składa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Sąd właściwy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

Sądem właściwym, do którego powinien zostać złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Przez miejsce zwykłego pobytu należy rozumieć miejscowość, w której spadkodawca przebywał przez pewien czas, jednak bez zamiaru stałego pobytu; to miejsce, w którym spadkodawca zazwyczaj przebywał i w którym znajdowało się główne centrum jego egzystencji.

Możliwość rozpoznania sprawy przez inny sąd

W przypadku braku możliwości ustalenia ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część – sąd spadku.

Jeżeli nie można ustalić również i tego miejsca, to sądem spadku jest sąd rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy spadkowej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U.2020.1575).

Stan prawny na dzień 12 lipca 2021 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Autor: mgr Piotr Pawłowski i Weronika Andrzejczak.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.